گرایش بورس به رکود علی‌محمدی / دنیای‌اقتصاد

Untitled-6 copy

Untitled-5 copy

در بازارها چه گذشت

‌‌‌‌‌‌‌‌رشد قیمت دلار در بازار آزاد، مهم‌ترین عاملی بود که موجبات سبزپوشی نماگرهای تالار شیشه‌ای در هفته منتهی به 16 اسفند را فراهم کرد. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌‌‌‌اقتصاد» نشان می‌دهد که میانگین قیمت دلار پس از آنکه چهار هفته متوالی با افزایش همراه بود، در هفته معاملاتی منتهی به 23 اسفند، میانگین قیمت دلار ‌بار دیگر به کانال 59‌‌‌‌‌هزار ‌‌‌‌‌تومان بازگشت. واردشدن میانگین قیمت دلار به کانال 60‌هزار‌تومان در هفته منتهی به 16 اسفند سبب‌شده بود تا نماگرهای سهامی نیز در مدار صعودی قرار بگیرند. نوسانات افزایشی یادشده در دلار، موجبات شعله‌ورشدن مجدد انتظارات تورمی را در متن و بطن اقتصاد کشور فراهم کرد و این موضوع خود را در بازارهای دارایی نیز نمایان ساخت. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که میانگین قیمت سکه رفاه در بورس‌‌‌‌کالا که در هفته منتهی به 16 اسفند در کانال 35‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌تومان قرار داشت، به‌رغم کاهش میانگین هفتگی قیمت دلار، با افزایش همراه شد و وارد کانال 36‌‌‌‌‌میلیون ‌‌‌‌تومان شد. در این اثنا بازار سهام نیز با توجه به افت قیمت دلار و دلایل دیگر با افت هفتگی نماگرهای اصلی خود همراه شد.

 وضعیت صندوق‌های اهرمی

یکی از نکات قابل‌‌‌‌توجه در هفته معاملاتی گذشته، افت قابل‌‌‌‌توجه ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی بود. در هفته‌ای که گذشت، میانگین روزانه ارزش معاملات پنج صندوق اهرمی حاضر در بازار، 550‌میلیارد ‌‌‌‌تومان بود. مقایسه میانگین روزانه ارزش معاملات این صندوق‌ها با هفته‌‌‌‌ قبل، نشانگر تفاوت معنادار وضعیت هفته قبل با هفته‌‌‌‌ پیش از آن است و ارزش معاملات صندوق‌های مذکور با کاهش قابل‌توجهی همراه شده‌است. شرایط حادث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده درخصوص تغییر مالکیت حقیقی در این صندوق‌ها نیز صدق می‌کند. در بیان تفاوت هفته قبل با هفته‌های پیشین، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که پول حقیقی واردشده به این صندوق‌ها در هفته قبل، 38‌میلیارد‌تومان بود؛ این در حالی است که در هفته منتهی به 16 اسفند، 455‌میلیارد ‌تومان پول حقیقی به این صندوق‌ها وارد شده‌بود. درخصوص علل استقبال از این صندوق‌ها در هفته‌های اخیر می‌توان گفت که با توجه به اهرمی‌‌‌‌بودن این صندوق‌ها، انتظار می‌رود که در روندهای صعودی این صندوق‌ها بازدهی بیشتری نسبت به کلیت بازار و شاخص‌های سهامی ثبت کنند، بنابراین اگر کسی بتواند نقطه شروع روند صعودی بازار را تشخیص دهد و در این هنگام این صندوق‌ها را به پورتفوی خود اضافه کند، طبیعتا بازدهی بسیار بیشتری نسبت به بازار کسب خواهد کرد. البته شایان ذکر است که همان‌طور که این صندوق‌ها در روندهای صعودی، بازدهی بیشتری نسبت به بازار کسب می‌کنند، در روندهای نزولی نیز افت بیشتری نسبت به شاخص‌های سهامی، ثبت می‌کنند.

شکاف میان نیما و دلار

با وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در هفته‌های اخیر که موجب شد خریداران در تالار شیشه‌ای شجاعت و جسارت بیشتری برای خرید سهام داشته باشند، اما شکاف میان دلار بازار آزاد و دلار نیمایی، همچنان یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌‌‌‌بحث در بورس تهران است. به‌‌‌‌رغم اینکه افزایش قیمت دلار بازار آزاد می‌تواند میل به خرید سهام را تقویت کرده و ارزش اسمی دارایی شرکت‌های بورسی را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار دهد، اما سودآوری شرکت‌ها و تاثیر افزایش نرخ باید در نرخ دلار نیمایی مشخص شود که به‌‌‌‌نظر می‌رسد سیاستگذار در روزهای آتی برای کاستن از شکاف ایجادشده میان دلار بازار آزاد و نیمایی، اجازه رشد قیمتی را به دلار نیمایی بدهد که این موضوع، آپشن مثبتی برای بازار تلقی می‌شود.

Untitled-4 copy