دماسنج‏‏‌های تابلوخوانی بازار

با بررسی موارد یادشده، چه نتیجه‌گیری‌‌‌هایی در خصوص روند آتی بازار می‌توان داشت؟  در گزارش حاضر به بررسی موارد مذکور خواهیم پرداخت.

 ارزش معاملات خرد

نکته قابل‌توجه این است که وقتی سلسله محرک‌‌‌هایی موجبات رشد را در کلیت بازار فراهم می‌‌‌آورند یا بازار به یک محرک واکنش مثبتی نشان می‌دهد، این موضوع خود را در افزایش معنادار ارزش معاملات نشان می‌دهد، یعنی اینکه بازیگران بازار اعم از حقیقی‌‌‌ها یا حقوقی‌‌‌ها، در روزهای آتی برای بازار چشم‌انداز رشد متصور هستند. اما چگونه می‌توان با استفاده از این آیتم‌‌‌ها نقاط شروع روند صعودی را در بازار سهام حدس زد؟

 نکته قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه در این اثنا این است که برای پی بردن به نقاط شروع روندهای صعودی باید دو متغیر ارزش معاملات خرد و ورود و خروج پول حقیقی مورد بررسی قرار گیرند.

معمولا در انتهای روندهای نزولی این دو متغیر در کف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت خود قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدریج که اوضاع و احوال بازار سهام دگرگون می‌شود، شاهد افزایش در این متغیرهای آماری هستیم. با افزایش حجم و ارزش معاملات در محدوده کف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدریج خریداران جدیدی وارد بازار سهام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و قیمت‌ها را به سمت ارتفاعات بالاتر سوق می‌دهند. در این اثنا برخی از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران نیز در نمادهای مختلف اقدام به شناسایی سود کرده و اقدام به عرضه سهام خود در نمادهای مختلف می‌کنند. در همین‌‌‌حال خریداران جدیدی که به قولی خود را جامانده از قافله تلقی می‌کنند، گروه جدیدی از خریداران را تشکیل می‌دهند و مجموعه این فعل و انفعالات منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات در صحنه معاملات سهام می‌شود. البته از ‌‌‌جایی به بعد ممکن است به دلیل اینکه قیمت‌ها مدام در حال افزایش هستند، فروشندگان دیروز، تبدیل به خریداران امروز شوند و جریان عرضه در بازار سهام به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت کم شود و این موضوع در یک روند صعودی خود را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت کاهش حجم و ارزش معاملات نشان دهد. این موضوع نشان می‌دهد که برای سهامی که صف خرید تشکیل داده‌‌‌اند، فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود ندارد و این موضوع خود را در کاهش حجم و ارزش معاملات خرد منعکس کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است.

 ورود و خروج پول حقیقی

حقیقی‌‌‌ها یکی از مهم‌ترین بازیگران تالار شیشه‌‌‌ای هستند و با توجه به اینکه این گروه از معامله‌‌‌گران بازار سهام در اهداف معاملاتی خود، هدفی غیر از کسب بازدهی مثبت ندارند، می‌توان با ردیابی تحرکات آنها سمت و سوی بازار را در ادامه مسیر معاملاتی حدس زد. طبیعتا هر زمان که حقیقی‌‌‌ها انتظار افزایش قیمت در روزهای پیش رو را داشته باشند، خالص تغییر مالکیت مثبت را در جریان معاملات ثبت خواهند کرد و هر زمان که انتظاری مبنی بر رشد در کلیت بازار موجود نباشد، این گروه از بازیگران بازار اقدام به خارج‌‌‌کردن پول خود از گردونه معاملات سهام خواهند کرد. زمانی یک سرمایه‌گذار می‌تواند از بررسی این موضوع به نتیجه قابل اتکایی برای معاملات خود دست پیدا کند که این روند استمرار داشته باشد، یعنی اگر روند ادامه‌‌‌دار ورود پول به بازار یا بالعکس را شاهد باشیم، می‌توانیم این چنین استنباط کنیم که بازار در ادامه چشم‌‌‌انداز صعودی یا نزولی خواهد داشت.