خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان در دوره ۶ ماهه منتهی به انتهای شهریورماه به ازای هر سهم ۲,۹۲۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است. «خراسان» با سرمایه ثبت شده ۱۷۹ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵۲۴ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

  بجهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۳۵ ریال سود محقق کرده  که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد افزایش داشته است. «بجهرم» با سرمایه ثبت شده ۲۴۱۴ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۸۴۷۹ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

  وپارس

شرکت بانک پارسیان در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۸۹ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۶۱۵ ریال زیان شناسایی کرده بود. «وپارس» با سرمایه ثبت شده ۱۵۶۳۴میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه، مبلغ ۱۳۹۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

  وملت

شرکت سرمایه‌گذاری ملت در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۷۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸درصد رشد داشته است. «وملت» با سرمایه ثبت شده ۱۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۷۴۲۵ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

  پارسیان

شرکت بیمه پارسیان در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴۹۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۳درصد رشد داشته است. «پارسیان» با سرمایه ثبت شده ۱۱۱ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

  کشرق

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱,۲۹۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۱درصد افزایش داشته است. «کشرق» با سرمایه ثبت شده ۸۴۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۱ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

  پارتا

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲,۰۴۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱,۳۲۰درصد افزایش داشته است. «پارتا» با سرمایه ثبت شده ۱۲۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۴۵ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

  کدما

شرکت معدنی دماوند در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶درصد افت داشته است. «کدما» با سرمایه ثبت شده ۲۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵۴۴ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

  آینده

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱,۳۳۶ ریال سود محقق کرده است. این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸۵ ریال زیان شناسایی کرده بود. «آینده» با سرمایه ثبت شده ۴۱ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵۵ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

 وپاسار

شرکت بانک پاسارگاد در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۵۵۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۰ درصد افزایش یافته است. این تغییر عمدتا ناشی از رشد ۲۰۵ درصدی جمع درآمدهای شرکت بوده است.

«وپاسار» با سرمایه ثبت شده ۶۵۵۲ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳۶۹۲ میلیارد تومان سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸۲ درصد رشد داشته است.

  وسین

شرکت بیمه سینا در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۳,۰۱۱ ریال سود محقق کرده  که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱,۴۰۶ درصد افزایش داشته است. «وسین» با سرمایه ثبت شده ۱۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۴۵۱ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

 های وب

شرکت داده گستر عصر نوین در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱,۰۰۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸۹درصد افزایش داشته است. «های وب» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۴۰۲ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

 آریا

شرکت پلیمر آریا ساسول در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۸,۷۸۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶درصد افزایش داشته است. «آریا» با سرمایه ثبت شده ۴۵۸ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۴۰۲۵ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
47 نفر این پست را پسندیده اند