در این تالار یک‌میلیون و ۲۹۲‌هزار و ۷۱۳تن سیمان، ۵۰۵‌هزار تن سنگ‌آهن، ۴۹۰‌هزار و ۴۴۳تن فولاد، ۱۲۵‌هزار و ۵۰۰تن آهن اسفنجی، ۲۲‌هزار تن آلومینیوم، ۹‌هزار و ۳۷۵تن مس، ۲۰۰تن کنسانتره مولیبدن و ۲۷تن کنسانتره فلزات گرانبها معامله شد. از طرفی در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده‌‌‌های نفتی و پتروشیمی ۶۱۲‌هزار و ۹۹۷تن انواع کالا و محصول به ارزش ۱۱.۷‌هزار میلیارد تومان به فروش رسید. در تالار فرآورده‌‌‌های نفتی و پتروشیمی ۲۲۳‌هزار و ۹۷تن قیر، ۲۸۹‌هزار تن وکیوم‌باتوم، ۱۰۳‌هزار و ۲۱۷تن مواد پلیمری، ۳۶‌هزار و ۶۷۹تن مواد شیمیایی، ۳۰‌هزار و ۱۵تن گوگرد، ۲۸‌هزار تن لوب‌کات، ۴‌هزار و ۴۳۳تن روغن و ۴۸۰تن گازها و خوراک‌ها معامله شد. بازار فرعی نیز شاهد معامله ۲۵‌هزار و ۲۵۲تن انواع کالا و محصول به ارزش ۱۸۱میلیارد تومان بود.

معامله ۳۲۳‌هزار تن محصول در تالار صادراتی

تالار صادراتی بورس‌کالای ایران هفته گذشته میزبان معامله ۳۲۳‌هزار تن کالا و محصول بود و ارزش ۵.۲همت را رقم زد. ۳۲۳‌هزار و ۴۵۸تن انواع کالا و محصول صنعتی و پتروشیمی به ارزش ۵‌هزار و ۲۰۱میلیارد تومان در رینگ صادراتی بورس‌کالای ایران در هفته منتهی به ۲۵فروردین فروخته شد. در جریان معاملات هفته گذشته تالار صادراتی، ۲۱۱‌هزار و ۹۵۸تن قیر به ارزش ۲‌هزار و ۹۹۵میلیارد تومان دادوستد شد. ارزش معاملات ۴۵‌هزار تن تختال نیز یک‌هزار و ۶۴میلیارد تومان بود. علاوه بر این ۴۰‌هزار تن شمش بلوم به ارزش ۸۸۱میلیارد تومان و ۵۰۰تن مس به ارزش ۱۸۵میلیارد تومان در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت. همچنین در هفته گذشته ۲۶‌هزار تن گوگرد گرانوله به ارزش ۷۵.۴میلیارد تومان در تالار کیش فروخته شد.