ناصر فخاری مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره ابن سازمان در نشستی با ۶۰ نخبه علمی برجسته کشور با بیان این مطلب و با اعلام این خبر که این سازمان کلیه سود و عواید فعالیت‌های اقتصادی خود را به بنیاد شهید پرداخت کرده گفت: یکی از راه‌هایی که میزان ریسک یک طرح اقتصادی را اندازه می‌گیرد استفاده از مشاوره و به کارگیری نخبگان در مراحل مطالعاتی و اجرایی طرح‌های اقتصادی است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما در بحث افزایش بهره‌وری و ادامه روند خودکفایی در صنایع هیچ راهی جز استفاده از نخبگان و زبدگان علمی نداریم.  فخاری‌‌‌ در ادامه با اشاره به دستاورد بزرگ هوشمندسازی کسب‌و‌کارها در این سازمان اظهار کرد: سامانه یکپارچه و هوشمند مدیریت مختص این سازمان مثال گفته‌های بنده است که با ورود نخبگان علمی گره‌های بسیاری از صنایع باز شد و به جای همان گره‌ها شاهد بهره‌وری بودیم. این نشست با اظهارنظر و پرسش نخبگان علمی حاضر در جلسه و پاسخ مدیرعامل سازمان به پایان رسید.