در بین بخش‌های مختلف، رستوران و هتلداری با تورم

۸/ ۷۲۱ درصد پیشران تورم بوده و پس از این بخش نیز لباس و پوشاک با تورم ۶/ ۵۴۶ درصدی و مواد غذایی با تورم ۸/ ۳۹۴ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب و برق با ۷/ ۱۷ درصد بوده و سلامت با تورم ۳۲ درصدی، دیگر بخش کاهنده تورم بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم لبنان ۳/ ۸ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۴/ ۰ درصد بیشتر شده است. متوسط تورم لبنان در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ میلادی معادل ۴۹/ ۲۱ درصد بوده که بیشترین تورم ثبت شده در دوره فوق ۸/ ۱۴۵ درصد و کمترین تورم نیز منفی ۶۷/ ۴ درصد بوده است.

از طرف دیگر نرخ تورم قطر در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۱/ ۱ درصد افزایش نسبت به بازه زمانی مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۳/ ۰ درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده در این کشور در هفت ماه اخیر محسوب می‌شود. در بین بخش‌های مختلف، فرهنگ و آموزش با تورم منفی ۲/ ۹ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است و پس از آن نیز آب و برق با تورم منفی ۸/ ۵ درصدی و مواد غذایی با منفی ۱/ ۰ درصد قرار دارند. از سوی دیگر حمل و نقل با تورم ۲/ ۱ درصدی پیشتاز گروه‌های تورمی بوده است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند