به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تنفیذ حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درخصوص بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، بانک مرکزی ضمن ابلاغ بند قانونی یادشده به بانک‌های عامل در سال‌جاری، اهم موارد به شرح زیر را به اطلاع شهروندان رساند.

بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال

با توجه به اینکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۸/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان و سود متعلقه آن به میزان بیش از ۸/ ۴۳ هزار میلیارد تومان مشمول قانون یادشده می‌شود و باتوجه به محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵و جدول پیوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویت‌هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد و برهمین اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به بانک‌های عامل ابلاغ شد. ضمن اینکه در ادامه اجرای طرح نیز حسب بررسی‌های به‌عمل آمده و به مقتضای تصمیمات متخذه، اولویت‌های خاصی مورد تاکید قرار گرفته و به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

با توجه به مفاد تبصره‌های قانونی یادشده، آیین‌نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال، سهمیه بانک‌های عامل شامل: بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران تعیین و ابلاغ شده است. بانک‌های عامل می‌توانند در چارچوب سهمیه ابلاغی و اولویت‌های تعیین‌شده نسبت به اجرای قانونی موصوف اقدام کنند.

اولویت‌های مشمولان بخشودگی سود تسهیلات در سال‌جاری به شرح زیر تعیین شده است:

۱- بانک عامل بدوا نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت‌های «۲‌‌‌‌-۱» و «۲‌‌‌‌-۲» ذیل بند (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال‌شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵ (درمورد پرونده‌هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت اصل تسهیلات (اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ یا سررسید شده طی سال ۱۳۹۵) اقدام می‌کند.

۲- درخصوص مشمولان بند (د) تبصره ۱۱ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که تسهیلات آنها به دلیل حوادث قهری امهال شده (و تاکنون تسویه نشده است)، براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک عامل مورد اقدام قرار می‌گیرد.‌

۳- اجرای طرح بخشش سود تسهیلات برای طرح‌های پرورش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته‌اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند (به تشخیص بانک عامل) براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک‌های عامل در تمام استان‌های کشور برای تسهیلات تا سقف یک میلیاردریال انجام می‌شود.

۴- اولویت بخشش سود تسهیلات برای افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده‌اند، تا سقف یک میلیاردریال قابل اقدام است.

 ۵- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده‌اند (موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۷۲۰‌‌‌.ت۵۱۵۰۲هـ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ هیات محترم وزیران) نیز مشمول اولویت‌های بند (۳‌-۱) تا سقف یک میلیاردریال قرار می‌گیرند.

 ۶- بانک‌ عامل نسبت به تسویه مطالبات برای تمام پرونده‌هایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیلات (اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ یا سررسید شده طی سال ۱۳۹۵) اقدام می‌کند.

۷- بخشودگی سود تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران، حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.

۸- بانک کشاورزی‌‌‌ برای طرح‌های دولت بابت پرورش‌دهندگان موز گلخانه‌ای، پرورش‌دهندگان میگو، شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌های آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح‌های پرورش ماهیان گرم‌آبی استان‌های شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده) تا سقف یک میلیاردریال و براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک، اقدام می‌کند.

طبق گزارش بانک مرکزی، شرط «تسهیلات اعم از سررسیدشده قبل از سال ۱۳۹۵ یا سررسیدشده طی سال ۱۳۹۵» برای تمام متقاضیان طرح بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیاردریال برقرار است. ضمن اینکه بانک‌ها تا زمان ابلاغ اولویت‌های بعدی باید نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی (در سقف سهمیه‌های ابلاغی) اقدام کنند.

نکته بعدی اینکه بخشش سود صرفا حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی و براساس اصل قرارداد تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال صورت می‌پذیرد و ملاک تعیین مشمولان، مانده بدهی بابت اصل تسهیلات نیست. بخشش سود تسهیلات منوط به پرداخت یکجا و نقدی مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط متقاضی است.

چنانچه بخشی از بدهی متقاضی به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه‌التزام قبلا پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی‌گیرد.