در این راستا روابط عمومی بیمه معلم به‌عنوان شرکت بیمه‌ای که با بزرگ‌ترین سازمان کشور یعنی آموزش و پرورش در ارتباط است همواره تلاش کرده تا از این ظرفیت سهامداری خود با طراحی برنامه‌های منسجم در امر تعمیم فرهنگ بیمه گام بردارد. کسب عنوان روابط عمومی برتر از منظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط مستمر با مدارس کشور برای توسعه فرهنگ بیمه از دستاوردها و عملکردهایی است که در راستای اعتقاد به اهمیت روابط عمومی سیال و پویا در بیمه معلم حاصل شده که بدون شک با اتکا به برنامه استراتژیک و راهبردهای بلندمدت بیمه معلم تا رسیدن به منزل مقصود فاصله است، بر این اساس روابط عمومی بیمه معلم برنامه‌های مدونی را برای سال ۹۸ پیاده‌سازی خواهد کرد.»

 

این مطلب برایم مفید است