دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران تاکید کرد: راننده‌محوری به منزله آن است که هر کسی به اندازه ریسکی که دارد باید حق بیمه بپردازد و به این معنی نیست که اگر مثلا پنج نفر از یک خودرو استفاده می‌کنند باید به اندازه پنج بیمه‌نامه حق بیمه پرداخت کنند و تفسیرهای نادرستی که در فضای مجازی ایجاد شده به‌دلیل ناآگاهی از قانون جدید بیمه شخص ثالث است. عنایت در تشریح این موضوع افزود: شاخص استفاده چند نفر از یک ماشین و تاثیر ریسک آن در میزان حق‌بیمه تنها یک نمونه از چندین شاخص موثر در راننده‌محوری محسوب می‌شود و شاخص‌های اساسی دیگری همچون نمره منفی در رانندگی، ریسک راننده، سوابق و جرائم رانندگی و ... موثر است و استفاده چند نفر ازیک خودرو تنها ممکن است مقدار جزئی و اندکی به رقم حق بیمه اضافه کند. دبیر کارگروه اتومبیل سندیکا با بیان اینکه راننده‌محوری در قانون تصریح شده و بیمه مرکزی نیز موظف به اجرای قانون است، گفت: علت تاکید قانون بر راننده‌محوری نیز ایجاد عدالت در تعیین حق بیمه ثالث است زیرا اساسا در هیج‌جای دنیا راننده پرریسک و کم‌ریسک حق بیمه یکسانی ندارند.