طرح مهر نوین با سقف ۹۰۰ میلیون تومان، شمیم مهر، مشارکت، مسدودی، مهر ۵، میثاق و ارمغان مهر، هفت طرح تسهیلاتی با سپرده‌گذاری در بانک مهر اقتصاد است که در حال حاضر پرداخت می‌شود. در طرح مهر نوین، متقاضی با سپرده‌گذاری در یک دوره معین علاوه‌بر دریافت سود علی‌الحساب ۶ درصد سالانه، از تسهیلات حداقل ۵ میلیون و حداکثر ۹۰۰ میلیون تومان بهره‌مند می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب سپرده ۶ درصد است که در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، ۴ درصد پرداخت می‌شود. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۶ درصد است. حداقل مدت سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از امتیاز تسهیلات چهار ماه و حداکثر مدت ۳۰ ماه است، اما حداقل مدت بازپرداخت تسهیلات در ۱۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماه است. برای مثال اگر مبلغ سپرده‌گذاری ۱۰ میلیون تومان به مدت چهار ماه باشد مبلغ تسهیلات نیز ۱۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت ۱۶ ماه خواهد بود.یکی از مزیت‌های اصلی طرح مهر نوین، علاوه بر دریافت سود علی‌الحساب ۶ درصد سالانه، سپرده‌گذاری به‌صورت ثابت و شناور (قابلیت دریافت و پرداخت) برای بهره‌مندی از مبلغ تسهیلات کمتر با اقساط بیشتر یا اقساط کمتر یا ترکیبی از دو روش است.

 طرح شمیم مهر

در طرح شمیم مهر، سپرده‌گذار علاوه‌بر دریافت سود علی‌الحساب ۱۴ درصد سالانه، می‌تواند از تسهیلات با نرخ سود مناسب بهره‌مند شود. یکی از مزیت‌های اصلی طرح شمیم مهر، دریافت سود علی‌الحساب ۱۴ درصد سالانه و دریافت تسهیلات تا ۱۰۰ درصد سپرده است. همچنین گواهی سپرده برای وثیقه ضمانت تسهیلات قرار می‌گیرد. نوع سپرده سرمایه‌گذاری در این طرح بلندمدت ۵ ساله و حداقل مبلغ سپرده‌گذاری ۱۲ میلیون تومان است. حداقل مدت بازپرداخت اقساط ۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماه است. نرخ سود تسهیلات دراین طرح تا ۲۴ ماه ۵ /۱۶ درصد، ۲۵ تا ۳۶ ماه تا ۱۷ درصد، ۳۷ تا ۴۸ ماه ۵ /۱۷ درصد، ۴۹ تا ۶۰ ماه تا ۱۸ درصد است.

طرح مشارکت

بانک مهر اقتصاد برای تامین منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پس از اطمینان از توجیه اقتصادی، فنی مالی طرح‌ها، تسهیلات مشارکت مدنی به میزان حداکثر ۸۰ درصد پروژه پرداخت می‌کند. سهم‌الشرکه شریک به میزان حداقل ۲۰ درصد مبلغ مورد مشارکت و در امور احداث و تکمیل فعالیت‌های ساختمانی و مشارکت مدنی در امور بازرگانی (داخلی و خارجی) است. حداقل مبلغ تسهیلات یک میلیون تومان و حداکثر مبلغ تسهیلات میزان توان پرداخت اشخاص براساس اعتبارسنجی و متناسب به هزینه باقی‌مانده پروژه است. مدت بازپرداخت تسهیلات به‌صورت یکجا سررسیدی (بازرگانی از ۶ ماه تا ۱۲ ماه – احداث از ۶ماه تا ۱۸ ماه) است.

  طرح مسدودی

در این طرح، مشتریان حقوقی با سپرده‌گذاری ثابت و بلندمدت، امکان اعطای وام قرض‌الحسنه ۴ درصد به افراد نیازمند و کارمندان خود را دارند. حداقل مبلغ قرارداد در این طرح یکصد میلیون تومان و حداقل مبلغ وام قرض‌الحسنه ۵‌میلیون تومان است. برای مثال، اگر مبلغ سپرده ۲۰ میلیون تومان و دوره انتظار اولیه یک تا سه ماه باشد، با درصد اعتبار ۱۰۰ درصدی بانک، ۴۰ میلیون تومان مبلغ اعتبار خواهد بود که حداکثر مدت بازپرداخت آن ۳۶ ماه است.

  طرح مهر ۵

در طرح مهر، مشتری با سپرده‌گذاری در یک دوره معین تا یک‌میلیارد تومان از تسهیلات بهر‌ه‌مند می‌شود. یکی از مزیت‌های این طرح نسبت به سایر طرح‌ها، تنوع در مبلغ سپرده‌گذاری، مدت سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از مبلغ تسهیلات کمتر یا بیشتر و اقساط کمتر یا طولانی‌تر است. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و مشمول سود علی‌الحساب ۲۰۰ هزار تومان و حداقل مبلغ برای بهره‌مندی از تسهیلات سه میلیون تومان است. حداقل مدت سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از تسهیلات سه ماه و حداکثر ۱۲ ماه است. نرخ سود علی‌الحساب سپرده ۰۱/ ۰ درصد و نرخ سود علی‌الحساب انصراف از دریافت تسهیلات ۹۹/ ۹ درصد است. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۸ درصد و به ازای هر ماه سپرده‌گذاری ۱۰ قسط به مدت بازپرداخت اقساط اضافه می‌شود. تعداد اقساط تسهیلات حداقل ۳۰ ماه و حداکثر ۱۲۰ ماه است. برای مثال برای معدل سپرده ۱۰ میلیون تومان در سه ماه سپرده‌گذاری، ۱۰ میلیون تومان تسهیلات با مدت بازپرداخت ۳۰ ماه تعلق می‌گیرد.

  میثاق

در طرح میثاق بانک مهر اقتصاد با سپرده‌گذاری به‌صورت شناور در یک دوره از سه امتیاز طرح (یا وام قرض‌الحسنه یا تسهیلات عقود اسلامی یا نرخ سود علی‌الحساب ۱۰ درصد) بهره‌مند می‌شوید. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب یکصد هزار تومان و حداقل مبلغ برای دریافت تسهیلات یک میلیون تومان است. حداقل مدت سپرده‌گذاری برای تسهیلات سه ماه و حداکثر ۲۰ ماه است. حداقل مبلغ وام قرض‌الحسنه دو میلیون و حداکثر ۶۰ میلیون تومان و نرخ کارمزد ۴ درصد است. حداقل مبلغ تسهیلات عقود اسلامی ۶۰ میلیون و حداکثر یکصد میلیون تومان با نرخ سود ۸ درصد است. به ازای هر ماه سپرده‌گذاری سه قسط محاسبه می‌شود.

  طرح ارمغان مهر

متقاضی در این طرح با سپرده‌گذاری شناور در یک دوره معین از امتیاز تسهیلات بهره‌مند می‌شود. امکان کاهش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ به ۱۵ درصد و امکان افزایش اقساط تسهیلات تا ۸۴ ماه و امکان دریافت ۳ میلیارد تومان تسهیلات و نسبت تعداد اقساط به مدت سپرده‌گذاری ۱۲ ماه از مزایای این طرح است. حداقل مبلغ سپرده‌گذاری ۲ میلیون تومان و حداقل مدت سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات دوماه است. نرخ سود تسهیلات ۱۵ تا ۱۸ درصد و بسته به نسبت تعداد اقساط تسهیلات به هر ماه سپرده‌گذاری است.

  طرح حامی

در کنار طرح‌های با سپرده‌گذاری بانک مهر اقتصاد، طرح حامی طرحی است که تولیدکننده با انعقاد قرارداد با بانک می‌تواند کالاهای تولیدی خود را بدون واسطه و به‌صورت اقساطی به مشتریان عرضه و وجه آن را به‌صورت نقد از بانک دریافت کند. در این طرح حداقل مبلغ تسهیلات برای فروش اعتباری کالا ۱۰ میلیون تومان و حداکثر ۱۵ میلیارد تومان است. نرخ سود تسهیلات برای مشتریان ۱۸ درصد و حداقل مدت بازپرداخت اقساط ۱۲ و حداکثر ۶۰ ماه است.

  طرح کارت اعتباری کالای ایرانی

در این طرح، مشتری به‌صورت نسیه از فروشگاه‌های طرف قرارداد بانک خرید کرده و مبلغ آن را در اقساط مشخص به بانک بازپرداخت می‌کند. مزیت این کارت نسبت به سایر بانک‌ها، قابلیت شارژ مجدد است. مبلغ کارت‌های اعتباری ۵‌ میلیون، ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان است. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۵ تا ۱۸ درصد و تعداد اقساط ۳۶ تا ۴۸ ماه است.