به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با حکم دکتر همتی، عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و حمیدرضا غنی‌آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب شدند. در حکم ایشان ابراز امیدواری شده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.پیش از این عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و حمیدرضا غنی‌آبادی مدیریت اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک را برعهده داشتند.