مدرن‌سازی فرآیندهای مالیاتی

حسین میرشجاعیان،‌ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌ها و شیوه‌های مدرن در مالیات‌ستانی، بر ارتقای کیفیت سیستم مالیاتی کشور تاکید کرد. حسین میرشجاعیان گفت: مالیات از دیرباز مهم‌ترین روش تامین مالی دولت‌ها بوده و نقش بی‌بدیل آن بر کسی پوشیده نیست. توانمندی در اخذ مالیات مناسب به حکمرانی بهتر و ایفای نقش جدی‌تر دولت در فرآیند توسعه کمک شایانی می‌کند.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار کرد: مالیات‌ستانی مناسب نیازمند سیستم‌های مالیاتی مناسب و همکاری مودیان مالیاتی است. متاسفانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها در فرآیند مالیات‌ستانی عدم تمکین مالیاتی مودیان به‌ویژه مودیان خُرد است.

ارتقای کارآیی سیستم مالیاتی

میرشجاعیان ادامه داد: این امر از یکسو ناشی از عدم دسترسی اطلاعاتی دولت به این مودیان بوده و از سوی دیگر ناشی از پیچیدگی مقررات مالیاتی و بالا بودن هزینه‌های بالای تمکین برای مودیان خُرد است.وی افزود: بهبود این شرایط مستلزم استفاده از روش‌هایی است که به ارتقای ارتباط میان ادارات امور مالیاتی، مودیان و حلقه‌های واسط میان آنها منجر می‌شود. فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از شیوه‌های مدرن ارائه خدمات می‌تواند یکی از گزینه‌های پیش روی ادارات مالیاتی برای ارتقای کارآیی سیستم مالیاتی و تمکین مودیان در برابر آن باشد.