گروه بنگاه‌ها: محمدابراهیم پورزرندی، مدیرعامل پیشین گروه مالی ملت به‌عنوان مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن انتخاب شد.به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در مراسم تودیع و معارفه مدیران‌عامل موسسه اعتباری ثامن، محمدحسین نظری‌توکلی جای خود را به محمدابراهیم پورزرندی، مدیرعامل پیشین گروه مالی ملت داد. محمدحسین نظری توکلی نزدیک به دو دهه سکان این موسسه اعتباری را بر عهده داشت. براساس این گزارش محمدابراهیم پورزرندی، مدیرعامل جدید موسسه اعتباری ثامن موجب تبدیل گروه مالی این بانک به بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری بانکی در ایران شده بود. توسعه فعالیت بانکی در حوزه بین‌المللی و تجهیز زیرساخت‌ها برای رسیدن به استانداردهای جهانی از اولویت‌های برنامه مدیریتی وی در موسسه اعتباری ثامن عنوان شده است. محمدابراهیم پورزرندی، مدیرعامل جدید موسسه ثامن، برادر حسین محمد پورزرندی مدیرعامل بانک شهر است.