رشد اقتصادی تا نیمه 2025 ضعیف باقی می‌ماند

در نتیجه باید در انتظار رشد کمتر در سال ۲۰۲۴ و نیمه اول سال ۲۰۲۵ بود؛ زیرا اثرات انقباضی به طور کامل ظاهر نشده است. در خصوص رشد اقتصادی در ادامه سال ۲۰۲۴ نیز باید گفت که به‌زودی کند خواهد شد. ارقام منتشرشده در فصل اول ۲۰۲۴ نشان‌دهنده رشد اقتصادی ضعیف نیست. صادرات خالص و موجودی انبارها ۱.۲واحد‌درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماه اول کم کردند. این دو دسته از نظر آماری پرسر و صدا هستند، بنابراین نوسانات سه‌ماهه سیگنال خوبی از روند اساسی نیست. بدون احتساب صادرات خالص و دسته‌‌‌های موجودی، رشد قوی ۲.۸‌درصد بود که ناشی از رشد قوی (۲.۵درصد) در مصرف و جهش ۵.۳درصدی در سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی بود. همچنین شواهد گویای آن است که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه اول ۳‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بنابراین، روند قوی در رشد تولید ناخالص داخلی تا سه‌ماه اول سال ۲۰۲۴ ادامه دارد. پرستون کالدول، اقتصاددان در مصاحبه با مورنینگ‌استار بیان کرد: «به‌رغم دیدگاه‌‌‌های نزولی کوتاه‌مدت، در مجموع در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی خوش‌بین هستیم و رشد، صعودی خواهد شد.»

Untitled-3 copy