غرب ریاکار

استدلال شده است که کشورها باید مراقب باشند در صورت نقض قوانین بین‌المللی از متحدان و شرکا انتقاد نکنند. بحث این است که جهان مملو از خطر است و همه دولت‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه کشورهای کوچک‌تری مانند نروژ، باید مراقب باشند که متحدان و شرکای خود را حتی زمانی که با قوانین بین‌المللی مغایرت دارند، از خود دور نکنند. با این حال، این رویکرد اشتباه است. امنیت واقعی در نهایت به جامعه بین‌المللی صلح‌آمیز برای حل چالش‌های جهانی بستگی دارد. این امر به نوبه خود مستلزم آن است که برای اطمینان از رعایت قوانین بین‌المللی تلاش کنیم. تا زمانی که همه کشورها به قوانین بین‌المللی متعهد نباشند، نظام در نهایت فرو خواهد ریخت.

این امر همواره به امنیت کمتر و عدم‌اطمینان بیشتر برای همه منجر خواهد شد. هر گونه دور شدن از هر چیزی جز تعهد تزلزل‌ناپذیر به قوانین بین‌المللی، برای جامعه بین‌المللی فاجعه‌آمیز خواهد بود. این همان سنگر در برابر موقعیتی است که در آن «قدرت، حق می‌آورد»، در برابر آنچه دیوان بین‌المللی دادگستری در اولین حکم خود پس از جنگ جهانی دوم، «مظهر سیاست زور» نامید. همان‌طور که غرب جنگ روسیه علیه اوکراین را تقبیح می‌کند، باید جنگ اسرائیل علیه غزه را هم تقبیح کند. معتقدیم که اقدامات اسرائیل در غزه به معنای استفاده بی‌رویه و نامتناسب از زور است. آینده مشترک ما به احترام به قوانین بین‌المللی بستگی دارد. این امر مستلزم آن است که کشورهای شمال و جنوب جهانی بتوانند حقوق بین‌الملل را مجموعه‌‌‌ای از قوانین منصفانه ببینند.

 

منبع: الجزیره