جز مساله تنش‌‌‌های سیاسی-امنیتی در منطقه، به نظر می‌رسد دست‌‌‌کم ۸عامل بر رونق گرفتن بورس اثر مستقیم و مثبت دارد. ثبات اقتصاد کلان و کاهش تورم، اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، توسعه ابزارهای مالی، مشتقه و...، بهبود فرآیندهای گزارشگری شرکت‌ها و مکانیزم‌‌‌های افشای اطلاعات در شرکت‌های بورسی، اصلاح مدل تنظیم‌‌‌گری بازار سهام، بهبود کیفیت حکمرانی مالی در کشور به‌ویژه از زاویه شفافیت و پیش‌بینی‌‌‌پذیری، حرکت به سمت خصوصی‌‌‌سازی و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد در کنار اصلاح سیاست‌‌‌های تجاری (صادرات و واردات) همه در زمره مهم‌ترین روندهایی هستند که می‌‌‌توانند با تغییر نظام انگیزش اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاران خرد و کلان را به حضور در بازار سرمایه تشویق کنند. بدیهی است بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران هدفی است که همه سیاست‌‌‌های مورد اشاره باید با لحاظ آن طراحی و اجرا شوند.