از آن‌سو، تداوم سیاست سرکوب ارزی و پیمان‌سپاری موجب شده تا صادرکنندگان حاضر در بورس انگیزه اندکی را برای افزایش فعالیت آن هم در یکی از پررونق‌ترین دوره‌های بازار انرژی و فلزات اساسی داشته باشند. فاصله بیش از ۲۰هزار تومان دلار در بازار آزاد و بازار نیما نشانه همین سیاست است که مانع جهش شاخص بورس همسو با تورم و تغییرات قیمتی در اقتصاد است. از آنجا که رونق بازار سرمایه می‌تواند تسهیلگر رشد اقتصادی کشور باشد، باشگاه اقتصاددانان به این موضوع پرداخته است. به همین بهانه ۴تحلیلگر بورسی سعی کرده‌اند از زاویه نگاه خود تصویری از بازدهی بازار سرمایه در سال جاری را ارائه دهند. برخی از این تحلیلگران پیشنهادهایی در باب نحوه حرکت شاخص بورس ارائه کرده‌اند؛ ضمن اینکه برخی دیگر توصیه‌هایی را برای سرمایه‌گذاران و نیز سیاستگذاران ارائه کرده‌اند.

StockMarketCrash copy