لوگو copy

 با توجه به اهمیت حیاتی آنها برای توسعه اقتصادی، جای تعجب نیست که هر جا بنادر اصلی واقع شده‌اند، رونق، چشم‌اندازهای توسعه و پول نیز وجود داشته است. خاورمیانه به عنوان قدیمی‌ترین نقطه جهان دارای بندرهای مهمی است که اگرچه روزگاری فراموش شده بود، امروز به‌شدت در حال توسعه است. اگر در ایران، برخی بازیگران به دنبال سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری در چابهار هستند، اعراب در حال جذب سرمایه‌های چند میلیارد دلاری با بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان هستند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» ویژگی‌های چند بندر مهم در سرزمین‌های عربی پیرامون ایران بررسی شده است که همگی از پایگاه Construction Business News  برداشته شده است.