مطابق ارقام تازه منتشرشده، تولید ناخالص داخلی ژاپن با سرعت سالانه ۲.۹‌درصد در سه‌ماه منتهی به سپتامبر نسبت به سه‌‌‌ماهه قبل کاهش نشان می‌دهد؛ زیرا خانوارها مخارج خود را کاهش داده‌اند. براساس این نتایج، برخلاف پیش‌بینی‌‌‌ها و تفسیرهای خوش‌بینانه در خصوص وضعیت روبه‌‌‌رشد اقتصاد، بهبود شرایط اقتصادی با پایان همه‌گیری کرونا شتاب خود را از دست‌‌‌ داده است و با توجه ‌‌‌به چشم‌‌‌انداز متزلزل اقتصاد کشورهای دیگر، تورم چسبنده همچنان بر مصرف داخلی تاثیرگذار خواهد بود. تاثیر شدید تورم بر اقتصاد و کسب‌وکارها، افزایش هزینه‌‌‌های زندگی، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش آمار فقرا و افراد نیازمند به دریافت کمک‌‌‌های دولتی، موجب شده است تا انتقادات سختی متوجه دولت و سیاست‌‌‌های اقتصادی آن شود. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» سعی کرده‌ایم ضمن پرداختن به دلایل بروز شرایط کنونی؛ سیاست‌‌‌ها و راهکارهای پیش‌روی سومین اقتصاد بزرگ جهان برای غلبه بر این چالش‌‌‌ها را بررسی کنیم.

Untitled-3 copy