سال ۲۰۲۴ دوره دوم ریاست‌جمهوری پوتین پایان می‌یابد و او از هم‌اکنون در پی ایجاد زمینه‌ها برای حفظ قدرت خود پس از آن زمان است. طبق پیشنهاد پوتین، گستره اختیارات رئیس‌جمهوری بعدی کاهش می‌یابد و شورای حکومتی که از سال ۲۰۰۰ به دست پوتین تاسیس شده جایگاه بالاتری پیدا خواهد کرد. این نهاد تاکنون یک نهاد تشریفاتی بوده که مشخص نیست دقیقا چه کارکردی دارد. اما به باور تحلیلگران، پس از اعمال تغییرات مورد نظر پوتین در قانون اساسی، حوزه اختیارات این نهاد افزایش می‌یابد و پوتین ریاست آن را برعهده خواهد گرفت. از این طریق او می‌تواند اختیارات گسترده کنونی در تدوین سیاست‌های کلان روسیه را حفظ کند. میزان محبوبیت پوتین در دو سال اخیر به دلیل وضعیت ناخوشایند اقتصادی و برخی سیاست‌ها که مردم از آن راضی نیستند کاهش یافته است. تحلیلگران می‌گویند تداوم حضور پوتین در قدرت تبعاتی برای همسایگان و کشورهای غربی خواهد داشت. اعمال فشار بر همسایگان ضعیف برای همسو شدن با سیاست‌های مسکو و توسعه سلاح‌های پیشرفته از جمله  این تبعات هستند. در مطالب حاضر به دیدگاه‌هایی که درباره تصمیم پوتین مطرح است، اثرات باقی ماندن او در صحنه سیاسی روسیه برای همیشه، تبعات این حضور بر غرب و همسایگان روسیه و اهداف احتمالی پوتین از تغییر قانون اساسی اشاره شده است.