صادرات روغن خوراکی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در تولید روغن خوراکی حدود ۹۵‌درصد وابستگی ارزی دارد. در این راستا انواع دانه‌‌‌‌‌‌های روغنی از خارج از کشور تامین‌شده و بخشی از روغن خوراکی نیز وارد می‌شود.

 از سوی دیگر روغن یکی از اقلام اساسی و با مصرف روزانه بالا در خانوارها است و مشمول ارز ترجیحی است؛ بنابراین کالاهایی که دارای ارز دولتی هستند صادرات آن با حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود. به استناد مفاد بند«‌ب» ماده‌۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، ممنوع است.

گفتنی است؛ در همین راستا سازمان توسعه‌تجارت در نامه‌‌‌‌‌‌ای به گمرک اعلام کرد: با توجه به اینکه واردات انواع روغن‌های خام مشمول ارز ترجیحی ‌۲۸هزار‌ و‌۵۰۰‌تومانی بوده و تابع قیمت‌گذاری عرضه در شبکه توزیع است، خواهشمند است دستور فرمائید از صادرات انواع روغن خوراکی ممانعت به‌عمل آید.

نرگس باقری، مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه‌تجارت، با ارسال نامه‌‌‌‌‌‌ای به شامانی؛ مدیرکل دفتر صادرات گمرک درخصوص ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی نوشت: پیرو نامه شماره ۲۸۶۷۷۳۷ مورخ ۱۴۰۳.۳.۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۷۶۹۱ مورخ ۱۴۰۳.۳.۲۳ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درباره لزوم ممنوعیت صادرات انواع روغن، به دلیل واردات انواع روغن‌خام با ارز ‌۲۸هزار  و ۵۰۰ تومانی تایید می‌شود.