شیلات، اولویت نخست سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی است

وی حفظ امنیت غذایی را رکن اساسی موفقیت در عرصه سیاست‌های اجرایی دانست و تاکید کرد: ملتی که در تامین غذا وابسته باشد، قادر نخواهد بود امنیت‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند. نیکبخت با تاکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای دولت سیزدهم و توجه به جهش تولید و جلب مشارکت حداکثری مردم در این عرصه، افزود: همه زیربخش‌های وزارت جهادکشاورزی باید برای هدف اول‌بودن توسعه شیلات، حرکت جهادی انجام دهند. در استان‌ها نیز مسوول مستقیم این حرکت جهادی، رئیس سازمان‌‌‌‌ جهادکشاورزی است که باید با هماهنگی سایر سازمان‌های درون استانی و نظارت سازمان شیلات، این هدف مهم را پیش ببرد.

وی با اشاره به مستند قانونی تغییر کاربری اراضی برای سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی افزود: در جایی‌که تولید فعالیت زیرمجموعه بخش کشاورزی متوقف نشود، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

وزیر جهادکشاورزی به مدیرعامل بانک کشاورزی که در این جلسه حضور داشت نیز تاکید کرد: بانک کشاورزی با ایجاد خط اعتباری مناسب و هماهنگی مدیران شعب باید اولویت نخست سرمایه‌گذاری را، شیلات قرار دهد. نیکبخت با تاکید بر این مساله که مدیران جهادکشاورزی باید با شناسایی همه ظرفیت‌های موجود شهرستان‌های تابعه برای بهره‌‌‌‌برداری از استخرهای دو منظوره، متقاضیان پرورش ماهی را فورا به بانک معرفی کنند، گفت: در این زمینه برای خانواده‌‌‌‌های روستایی هم کمیته امداد، همکاری لازم را اعمال خواهد کرد.

 همچنین در این جلسه گزارش سازمان شیلات درباره فعالیت‌های صنعت شیلات ارائه شد که براساس آن، هم‌اکنون در کشور ۴۲۸‌هزار و ۲۹۴حلقه چاه کشاورزی دارای مجوز فعال است که تاکنون ۷۵‌هزار و ۲۵۱ چاه برای ایجاد استخرهای دومنظوره پرورش ماهی، مناسب تشخیص داده شده‌اند. بر اساس این گزارش، پرورش ماهی در ۱۱‌هزار و ۷۰۱ استخر دومنظوره انجام می‌شود که در سال‌گذشته بالغ بر ۸۱‌هزار و ۶۲۴ تن‌ماهی از آنها برداشت شد و این رقم برای سال‌جاری به ۱۰۰‌هزار‌تن می‌رسد. پرورش ماهیان سردآبی نیز در سال‌گذشته، با رشد بیش از ۱۰۰‌درصد به ۲۳۱‌هزار و ۸۳۶‌تن رسید. همچنین تولید ماهیان گرمابی با تحقق هدف سال، بالغ بر ۲۵۲‌هزار ‌تن عمدتا در آب‌‌‌‌بندهای استان‌های مازندران، گیلان و خوزستان تولید شد که این رقم در سال‌جاری به ۲۸۸‌هزار‌تن خواهد رسید.