به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، آمارهای منتشرشده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در چهار ماهه نخست سال‌جاری میلادی با رشد ۲‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل به یک‌میلیارد و ۷۵۰‌میلیون دلار رسیده‌است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در چهار ماهه نخست سال‌۲۰۲۳ میلادی بالغ بر یک‌میلیارد و ۷۲۰‌میلیون دلار اعلام‌شده بود.براساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) با رشد ۱۶‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل مواجه‌شده و به یک‌میلیارد و ۵۰‌میلیون دلار رسیده‌است.

ترکیه در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال‌قبل ۹۰۰‌میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده‌بود. اما واردات ترکیه از ایران در چهار ماهه نخست ۲۰۲۴ کاهش ۱۴‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل داشته و از ۸۲۰‌میلیون دلار در چهار ماهه نخست ۲۰۲۳ به ۷۰۰‌میلیون دلار درمدت مشابه امسال رسیده‌است. بر اساس این گزارش ترکیه در چهارمین ماه سال‌جاری میلادی ۲۳۶‌میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۱۵۰‌میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده‌است. صادرات ترکیه به ایران در این ماه نسبت به آوریل سال‌قبل رشد ۱۸‌درصدی و واردات ازایران رشد ۵‌درصدی داشته‌است. مبادلات دو کشور در ماه آوریل سال‌جاری میلادی با رشد ۱۲‌درصدی نسبت به ماه مشابه سال‌قبل مواجه‌شده و به ۳۸۶‌میلیون دلار رسیده‌است.