به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، مرکز آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) کل مبادلات تجاری ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در نخستین ماه سال‌جاری میلادی را بالغ بر ۳۸۰‌میلیون یورو اعلام کرد. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در این ماه با افت ۱۰‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل مواجه شده‌است. تجارت ایران و اروپا در ژانویه سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۴۲۴‌میلیون یورو اعلام‌شده بود. واردات اتحادیه اروپا از ایران در ماه ژانویه ۲۰۲۴ با افت ۱۵‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل از آن به ۶۹‌میلیون یورو  رسیده‌است. کشورهای اروپایی در ماه نخست سال‌قبل ۸۰‌میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده‌بودند. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ژانویه امسال نیز ۹‌درصد افت داشته و به ۳۱۱‌میلیون  یورو  رسیده‌است.