به گزارش «شاتا» در این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه که برای اجرا به وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و سازمان‌های برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وبودجه و حفاظت محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست ابلاغ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است، توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی مصوب با تایید سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست و در سقف منابع آب تخصیص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته، مجاز است.

همچنین صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط‌زیستی در سقف منابع آب تخصیص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته، بلامانع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارت‌های شناسایی، گواهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالیت صنعتی و پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری صنایع غیرفعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اقدام کرده و اطلاعات مربوطه را به سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست ارائه کند.

در بخش دیگر این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست و سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وبودجه، سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران را با هدف شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی وضعیت فعلی صنایع و کمک به تصمیم‌سازی در موضوعات مرتبط، ظرف ۶ماه ایجاد و راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کند.  دستورالعمل بارگذاری داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسط وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست تا پیش از راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی سامانه، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

در ادامه این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده است، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور ساماندهی فعالیت‌های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی برای ۳۸ لکه صنعتی که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت متمرکز (لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای) در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران ایجادشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، پس از تحقق تمامی احکام مربوطه با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال‌آینده اقدام کند.

بر اساس این احکام، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی ایران مکلف شده است نسبت به تهیه و تعیین دقیق حدود جغرافیایی لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی موجود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختصات‌دار (UTM) با مقیاس یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزارم اقدام کرده و برای بررسی به واحدهای تابع استانی دستگاه‌های مرتبط ارائه کند.

درضمن این سازمان مکلف است از طریق صاحبان صنایع مستقر در هریک از لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی، نسبت به معرفی اعضای شرکت خدماتی آن لکه صنعتی، برای ارائه درخواست ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی و تحقق سایر اهداف این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اقدام کند.  از سوی دیگر، شرکت خدماتی مکلف است نسبت به شناسایی نوع و مقیاس فعالیت‌های فعلی، تعیین متراژ دقیق زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های در اختیار واحدهای مستقر و وضعیت تامین خدمات زیربنایی (از قبیل آب و برق) در لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی به تفکیک عرصه و اعیان و وضعیت مالکیت آنها اقدام و نتایج را از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی ایران به واحدهای تابع استانی دستگاه مربوطه ارائه کند. به‌علاوه این سازمان با همکاری استانداری تهران و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیرو، جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست نسبت به تعیین نوع فعالیت‌های مجاز برای هریک از لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی بر اساس وضعیت فعلی و سیاست‌ها و اسناد فرادستی اقدام و نتیجه را به شرکت‌های خدماتی لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی ابلاغ می‌کند. براساس این گزارش وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیرو و جهادکشاورزی نیز در این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه مکلف شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی ایران و استانداری تهران نسبت به رفع تصرف قطعی و کامل واحدهای لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی مستقر در حریم و بستر رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اراضی ملی و دولتی اقدام کنند.  در این‌باره، وزارت جهادکشاورزی مکلف شده است نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری اراضی فعالیت‌های موضوع این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اقدام کرده و سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست نیز در صدور مجوز محیط‌زیستی واحدهای مستقر در لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی مطابق قانون هوای پاک مصوب سال‌۱۳۹۶ و با تاکید بر همیاری در ساماندهی صنایع و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست اقدام کند.

مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی اراضی

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی ایران در بخش دیگری از این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه مکلف شده است نسبت به مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی اراضی مناسب برای ارائه خدمات مدیریت پسماند، فاضلاب، آتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشانی و سایر خدمات موردنیاز در محدوده لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی از طریق شرکت خدماتی و همچنین پیگیری تاسیس شرکت خدمات شهرک صنعتی غیردولتی متشکل از منتخبان صنایع واقع در هر شهرک اقدام کند.  بر اساس این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه، هرگونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرک‌ها ممنوع است و استانداری تهران و واحدهای تابع استانی هریک از دستگاه‌های تخصصی مرتبط، مکلف هستند برای جلوگیری از ایجاد واحدهای غیرمجاز و طی فرآیند قضایی برای تخریب واحدهای غیرمجازی که پس از ابلاغ این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه احداث می‌شوند، اقدام کنند.

همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی ایران مجاز است در ساماندهی واحدهایی که بر اساس این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه در محل فعالیت فعلی خود، غیرمجاز تشخیص داده می‌شوند و از نظر دستگاه تخصصی اجازه ادامه فعالیت ندارند، مجوز انتقال به سایر شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود و مرتبط را صادر کند.  استانداری تهران نیز از طریق شورای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و توسعه استان موظف به ایجاد هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای فرآیند موضوع این تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه است و گزارش عملکرد مربوطه را به تفکیک دستگاه‌های مرتبط در مقاطع زمانی ۶‌ماهه به هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیران ارائه می‌کند.  همچنین سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست مکلف است اقدامات قانونی لازم برای تعیین‌تکلیف لکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی مستقر که با اراضی تحت مدیریت این سازمان تداخل دارد را از طریق شورای‌عالی محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست ظرف سه‌ماه انجام دهد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند