سخنگوی گمرک درخصوص تجارت کشور تا اول آذر‌ماه توضیح داد: تجارت ۶۸ میلیون تنی کشور به ارزش ۳۳‌میلیارد دلار با ۱۵کشور همسایه، در هشت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹‌درصد در وزن و ۴۵‌درصد در ارزش رشد داشته است.  لطیفی درخصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه گفت: از ۸۳‌میلیون و ۷۴۰‌هزار تن کالای صادراتی به ارزش ۳۱میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلار در هشت‌ماه نخست، ۵۲‌میلیون و ۳۹۰‌هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار به ۱۵کشور همسایه ایران صادر شده است که ۶۲‌درصد وزن و ۵۳‌درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱‌درصد در وزن و ۲۴‌درصد در ارزش رشد داشته است.

سخنگوی گمرک درخصوص ترتیب مقاصد صادراتی به کشورهای همسایه افزود: عراق با رشد ۱۳‌درصدی، ۲۱ میلیون و ۶۳۶ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار، ترکیه با رشد ۱۲۸‌درصدی، ۱۱‌میلیون و ۳۵۱ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار، امارات با رشد پنج‌درصدی، هفت میلیون و ۲۸۹ هزار تن کالا به ارزش، ۲میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار، افغانستان با کاهش ۱۶‌درصدی ۳میلیون و ۵۷ هزار تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار و پاکستان با رشد ۲۸‌درصدی یک میلیون و ۸۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۶۴ میلیون دلار، پنج کشور اول همسایه در خرید محصولات ایرانی هستند.

وی در ادامه گفت: روسیه با رشد ۲۸‌درصدی، ۶۹۷هزار تن کالا به ارزش ۳۷۰‌میلیون دلار، عمان با رشد ۵۸‌درصدی، یک‌میلیون و ۲۴۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۳‌میلیون دلار، جمهوری‌آذربایجان با کاهش هفت‌درصدی، ۵۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۶ میلیون دلار، ارمنستان با کاهش ۱۰‌درصدی، ۷۸۷‌هزار تن کالا به ارزش ۲۱۱‌میلیون دلار، ترکمنستان با رشد ۱۶۸‌درصدی، ۸۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۰‌میلیون دلار، قزاقستان با رشد ۲۳‌درصدی، ۳۱۲‌هزار تن کالا به ارزش ۱۱۳‌میلیون دلار، قطر با کاهش ۲‌درصدی، ۷۸۴ هزار تن کالا به ارزش ۹۷‌میلیون دلار، کویت با کاهش ۶‌درصدی، یک‌میلیون و ۹۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۹۱ میلیون دلار، بحرین ۷هزار و ۶۰۰ تن کالا به ارزش پنج‌میلیون دلار و عربستان با ۴۲۸ تن کالا به ارزش ۴۱ هزار دلار در رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی خرید کالا از ایران قرار دارند.  لطیفی تاکید کرد: ۵۰‌درصد وزن و ۴۰‌درصد ارزش صادرات به کشورهای همسایه محصولات پتروشیمی، گاز مایع و مشتقات نفتی بوده و مابقی مواد غذایی و محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی، مصالح ساختمانی و معدنی بوده است.  سخنگوی گمرک درخصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: از کل واردات کشور در هشت ماهه نخست که ۲۶ میلیون و ۵۴۰هزار تن به ارزش ۳۲‌میلیارد و ۳۲میلیون دلار بوده، ۱۵‌میلیون و ۶۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۶‌میلیارد و ۳۰۲‌میلیون دلار، از کشورهای همسایه بوده است که ۵۱‌درصد وزن و ۵۹‌درصد ارزش کل واردات کشور در این مدت را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه ۶۲‌درصد وزن و ۷۵‌درصد ارزش رشد داشته است.  لطیفی درخصوص میزان فروش کالاهای موردنیاز کشور توسط همسایگان گفت: امارات با رشد ۸۵‌درصدی بیش از ۱۰ میلیارد دلار، ترکیه با رشد ۲۴‌درصدی سه‌میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار، روسیه با رشد ۳۸‌درصدی یک‌میلیارد و چهار میلیون دلار، عراق با رشد هزار و ۴۴‌درصدی ۷۰۷ میلیون دلار، عمان با رشد ۳۲‌درصدی، ۳۵۶‌میلیون دلار، پاکستان با رشد ۴۳‌درصدی، ۱۸۲‌میلیون دلار، قزاقستان با رشد ۵۴‌درصدی، ۳۸میلیون دلار و جمهوری‌آذربایجان با رشد ۸۷‌درصدی، ۲۹‌میلیون دلار کالا به کشورمان در هشت ماهه فروختند.  وی گفت: ترکمنستان با رشد ۲۲۴‌درصدی ۲۳‌میلیون دلار، ارمنستان با رشد ۴۴‌درصدی، ۱۶‌میلیون دلار، افغانستان با رشد ۶۳۰‌درصدی ۴/ ۱۱میلیون دلار، کویت با رشد ۹۷‌درصدی ۲/ ۸میلیون دلار، قطر با رشد ۳۸‌درصدی ۶/ ۶میلیون دلار و بحرین با رشد هزار و ۶۰۰‌درصدی ۳/ ۱میلیون دلار کالا به کشورمان فروختند که در این مدت کالایی از سوی عربستان فروخته نشده است.

 

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند