تعداد تاجر‌اولی‌ها در عرصه تجارت افزایش یافت. آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت که مربوط به دو‌ماهه منتهی به اردیبهشت امسال است، نشان می‌دهد صدور کارت‌بازرگانی در این دو‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد نزدیک به ۶۴ درصدی روبه‌رو شده است. همچنین در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه نیز شاهد رشد نزدیک به ۶۶درصدی صدور کارت‌بازرگانی بوده‌ایم. علاوه بر این تمدید کارت‌های بازرگانی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دو‌ماهه نخست ۹۹) روند افزایشی را طی کرده است.‌ به‌نظر می‌رسد سیگنال‌های مثبت از احیای برجام در فصل مذاکرات، امید به بهبود وضعیت تجارت خارجی را افزایش داده است، از این‌رو استقبال برای ورود به عرصه تجارت و افزایش صدور کارت‌بازرگانی می‌تواند شاهدی برای این ادعا باشد. اما درباره افزایش کارت‌های تمدیدشده علاوه بر افزایش امید به بهبود وضعیت تجارت، موضوع دیگری نیز وجود دارد و آن، سررسید کارت‌های ۳ ساله و ۵ساله است. از آنجا‌که کارت‌های بازرگانی به صورت ۳ ساله یا ۵ ساله صادر می‌شوند، احتمال دارد سررسید تمدید این کارت‌ها موجب افزایش تمدید کارت‌بازرگانی شده باشد‌ اما برخی از اخبار نیز حکایت از آن دارند که کارت‌هایی که سال‌ها از موعد تمدید آنها گذشته است، امسال برای تمدید و فعال‌سازی مجدد اقدام کرده‌اند که این خود نشانه امید به کاهش ریسک‌ها در روند تجارت و نگاه مثبت نسبت به آینده است.

آمارها نشان می‌دهد در دو‌ماهه نخست امسال ۱۰۸۲ فقره کارت‌بازرگانی از سوی ۳۳ اتاق بازرگانی سراسر کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نزدیک به ۶۴درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در اردیبهشت امسال ۶۷۵ فقره کارت‌بازرگانی از سوی اتاق‌ها صادر شده که نسبت به فروردین امسال حکایت از رشد نزدیک به ۶۶ درصدی دارد.

در عین حال، آمار کارت‌های تمدید شده حکایت از آن دارد که در دو‌ماهه نخست امسال ۲۵۲۰فقره کارت‌بازرگانی از سوی ۳۴ اتاق بازرگانی تمدید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۶ درصد رشد داشته است. از این تعداد ۱۵۷۹ فقره کارت‌بازرگانی در اردیبهشت‌ماه تمدید شده که نسبت به فروردین امسال با رشد نزدیک به ۶۸ درصدی روبه‌رو بوده است.

 تمرکز تجار جدیدالورود در ۵ اتاق بازرگانی

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد بیشترین تعداد کارت‌بازرگانی صادر شده در دو‌ماهه امسال مربوط به تهران با صدور ۳۷۰ کارت‌بازرگانی است که رشد ۴۴ درصدی را نسبت به دو‌ماهه نخست سال ۹۹ نشان می‌دهد. همچنین در اردیبهشت امسال نیز بیشترین کارت‌بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده است که تعداد آن ۲۳۱فقره کارت‌بازرگانی است و نسبت به فروردین‌ماه امسال رشد بیش از ۶۶درصدی داشته است.

پس از تهران، در دو‌ماهه منتهی به اردیبهشت امسال اتاق بازرگانی اصفهان بیشترین کارت‌بازرگانی را صادر کرده است. این اتاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نزدیک به ۷۹درصدی را در صدور کارت‌بازرگانی رقم زده و ۷۵فقره کارت‌بازرگانی را دربازه دو‌ماهه نخست امسال صادر کرده است. همچنین در اردیبهشت‌ماه نیز ۴۸ کارت‌بازرگانی از سوی اتاق اصفهان صادر نشده که نسبت به فروردین‌ماه امسال رشد نزدیک به ۷۸درصدی داشته است.

اتاق مشهد با صدور ۷۴ کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه اول امسال در جایگاه سوم قرار گرفته است. صدور کارت‌بازرگانی از سوی این اتاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نزدیک به ۳۰ درصدی داشته است. اتاق مشهد در اردیبهشت امسال ۴۲ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین‌ماه رشد بیش ۳۱ درصدی داشته است.

اتاق بازرگانی بوشهر نیز در دو‌ماهه نخست امسال ۷۰ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی قابل‌توجه را به ثبت رسانده است، سال گذشته اتاق بوشهر ۶ کارت‌بازرگانی صادر کرده بود. این اتاق در اردیبهشت امسال صدور ۳۶ کارت‌بازرگانی را در کارنامه خود ثبت کرده که نسبت به‌ماه گذشته آن رشد نزدیک به ۶ درصدی داشته است.

اتاق بازرگانی تبریز با صدور ۴۸ کارت‌بازرگانی طی دو‌ماه اول امسال رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. صدور کارت‌بازرگانی از سوی این اتاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۱۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین این اتاق در اردیبهشت‌ماه امسال ۳۳ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین‌ماه ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

 جغرافیای افت صدور کارت

از میان ۳۳ اتاق بازرگانی سراسر کشور، تنها سه اتاق در دو‌ماهه امسال نسبت به دو‌ماهه نخست سال ۹۹ کارت کمتری صادر کرده‌اند. اتاق کرج افت نزدیک به ۱۵‌درصدی را در صدور کارت‌بازرگانی تجربه کرده و از ۲۷ کارت صادره در دو‌ماهه ۹۹ به ۲۳ کارت صادره در دو‌ماهه منتهی به اردیبهشت امسال رسیده است. این اتاق در‌ماه اردیبهشت ۱۶ کارت صادر کرده که نسبت به فروردین‌ماه رشد نزدیک به ۱۲۹ درصدی داشته است. صدور کارت‌بازرگانی در اتاق بازرگانی زنجان نیز با کاهش ۳۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است. این اتاق در دو‌ماهه نخست امسال ۷ کارت‌بازرگانی صادر کرده است. همچنین در اردیبهشت امسال ۳ فقره کارت از سوی اتاق زنجان صادر شده که نسبت به فروردین‌ماه افت ۲۵ درصدی داشته است.  اتاق بازرگانی قزوین نیز در دو‌ماهه امسال ۷ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت بیش از ۲۲ درصدی داشته است. این اتاق در اردیبهشت امسال ۲کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین با افت ۶۰ درصدی روبه‌رو بوده است.

اما به‌جز زنجان و قزوین، اتاق‌های بیرجند، زاهدان، رشت و خرم‌آباد نیز در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه، کارت کمتری صادر کرده‌اند. اتاق بیرجند در دومین‌ماه امسال ۲ کارت صادر کرده که نسبت به فروردین‌ماه افت بیش از ۷۱درصدی داشته است. البته این اتاق در دو‌ماهه نخست امسال ۹ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۰۰ درصدی داشته است. اتاق زاهدان در اردیبهشت امسال ۳ کارت صادر کرده که افت ۴۰ درصدی را نسبت به فروردین امسال رقم زده است. این اتاق در دو‌ماهه نخست امسال ۸ کارت‌بازرگانی صادر کرده که رشد ۷۰۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. اتاق بازرگانی رشت نیز در اردیبهشت امسال ۹ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به‌ماه قبل آن ۱۰ درصد کاهش داشته است. همچنین در دو‌ماهه امسال این اتاق ۱۹ کارت‌بازرگانی صادر کرده که رشد بیش از ۵۸ درصدی را نسبت به دو‌ماهه سال گذشته نشان می‌دهد.

اتاق بازرگانی خرم‌آباد در اردیبهشت امسال هیچ کارت جدیدی صادر نکرده و افت ۱۰۰درصدی را تجربه کرده است. در عین حال در دو‌ماهه امسال ۴ کارت‌بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۳۳درصدی داشته است.

 جزئیات صدور کارت در سایر اتاق‌ها

اتاق بازرگانی اردبیل با صدور ۱۰ کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰‌درصدی را صدور کارت تجربه کرده است. این اتاق با صدور ۷ فقره کارت در اردیبهشت رشد بیش از ۱۳۳ درصدی را نسبت به فروردین‌ماه امسال رقم زده است. اتاق بازرگانی کاشان ۱۱ فقره کارت را در دو‌ماهه امسال صادر کرده که رشد بیش از ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد. این اتاق در اردیبهشت نیز ۸ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به‌ماه گذشته آن رشد نزدیک به ۱۶۷ درصدی داشته است. اتاق بازرگانی ایلام در دو‌ماهه امسال با صدور ۴ کارت رشد ۳۰۰ درصدی را در دوماهه امسال نسبت به دو‌ماهه سال گذشته رقم زده است. این اتاق در اردیبهشت امسال ۳ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به‌ماه گذشته رشد ۲۰۰ درصدی داشته است. اتاق بازرگانی ارومیه با صدور ۲۹ کارت‌بازرگانی رشد بیش از ۲۶ درصدی را نسبت به دو‌ماهه سال گذشته ثبت کرده است. این اتاق ۱۹ فقره کارت‌بازرگانی را در اردیبهشت‌ماه صادر کرده که نسبت به فروردین‌ماه ۹۰ درصد رشد داشته است. شهرکرد با صدور ۱۷ کارت‌بازرگانی در دو‌ماه رشد نزدیک به ۸۹درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است. همچنین ۱۴ فقره کارت‌بازرگانی در اردیبهشت سال‌جاری از سوی این اتاق صادر شده که نسبت به فروردین‌ماه رشد نزدیک به ۳۶۶ درصدی داشته است. اتاق بجنورد با صدور ۶ فقره کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه امسال رشد ۲۰ درصدی صدور کارت را نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم زده است. همچنین این اتاق در اردیبهشت امسال ۳ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده است. اتاق بازرگانی آبادان ۱۴ فقره کارت را در دو‌ماهه امسال صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نزدیک به ۳۶۷ درصدی داشته است. در اردیبهشت‌ماه نیز این اتاق با صدور ۹ فقره کارت‌بازرگانی رشد ۸۰درصدی را نسبت به فروردین‌ماه امسال به ثبت رسانده است. اتاق بازرگانی خرمشهر در دو‌ماهه امسال ۹ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۰‌درصدی داشته است. همچنین این اتاق در اردیبهشت‌ماه امسال ۵ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین امسال رشد ۲۵‌درصدی را نشان می‌دهد. اتاق بازرگانی اهواز ۸ فقره کارت‌بازرگانی را در دو‌ماهه امسال صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. همچنین در اردیبهشت امسال ۴ فقره کارت‌بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده که نسبت به فروردین‌ماه بدون تغییر بوده است. اتاق بازرگانی سمنان همانند دو‌ماهه سال گذشته ۱۰ کارت‌بازرگانی صادر کرده است. همچنین در اردیبهشت امسال ۸ فقره کارت از سوی این اتاق صادر شده که رشد ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ۳۰ فقره کارت‌بازرگانی نیز از سوی اتاق شیراز صادر شده که نسبت به دو‌ماهه سال گذشته رشد بیش از ۱۱۴ درصدی داشته است. در اردیبهشت‌ماه نیز این اتاق ۱۶ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین‌ماه رشد بیش از ۱۴ درصدی داشته است.

اتاق بازرگانی قم ۲۳ فقره کارت‌بازرگانی را در دو‌ماهه امسال صادر کرده که نسبت به سال گذشته نشان از رشد نزدیک به ۹۲درصدی دارد. این اتاق در اردیبهشت امسال ۱۵ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین رشد ۵/ ۸۷درصدی را نشان می‌دهد.

اتاق سنندج با رشد بیش از ۷۱ درصدی در صدور کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه امسال نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده است. این اتاق در دو‌ماهه امسال ۳۶ کارت‌بازرگانی صادر کرده است. همچنین در اردیبهشت امسال ۲۴ فقره کارت‌بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده که نسبت به فروردین‌ماه رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. اتاق کرمان با صدور ۱۵ فقره کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه امسال و ۹ فقره کارت‌بازرگانی در اردیبهشت‌ماه به ترتیب رشد بیش از ۷ درصدی را نسبت به دو‌ماهه سال گذشته و رشد ۵۰ درصدی را نسبت به فروردین‌ماه رقم زده است.

اتاق بازرگانی کرمانشاه در دو‌ماهه امسال ۱۷ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد ۵/ ۱۱۲ درصدی داشته است. این اتاق در اردیبهشت امسال ۱۱ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین‌ماه رشد بیش از ۸۳ درصدی را تجربه کرده است. اتاق بازرگانی گرگان ۹ کارت‌بازرگانی را در دو‌ماهه امسال صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۰درصدی داشته است. این اتاق ۷ کارت‌بازرگانی را در اردیبهشت‌ماه امسال صادر کرده که نسبت به فروردین ۲۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. اتاق ساری با صدور ۲۱ کارت‌بازرگانی رشد ۱۱۰درصدی را نسبت به دو‌ماهه سال گذشته تجربه کرده است. همچنین این اتاق در اردیبهشت‌ماه ۱۲ کارت صادر کرده که نسبت به فروردین بیش از ۳۳ درصد رشد داشته است. اتاق بازرگانی اراک با صدور ۱۲ کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه امسال افزایش ۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. همچنین این اتاق در اردیبهشت‌ماه ۷ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده که رشد ۴۰ درصدی را نسبت به فروردین امسال رقم زده است. اتاق بازرگانی بندر‌عباس با صدور ۴۱کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه امسال افزایش ۶۴ درصدی را نسبت به بازه مشابه سال قبل ثبت کرده است. این اتاق در اردیبهشت‌ماه ۳۴ کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین امسال رشد نزدیک به ۳۸۶درصدی را به ثبت رسانده است. اتاق همدان نیز در دو‌ماهه نخست امسال ۹ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۲۹ درصد رشد داشته است. این اتاق در اردیبهشت‌ماه امسال ۷ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین امسال ۲۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. اتاق بازرگانی یزد با صدور ۳۷فقره کارت‌بازرگانی رشد نزدیک به ۱۰۶درصدی را نسبت به دو‌ماهه سال گذشته ثبت کرده است. این اتاق در اردیبهشت امسال ۲۸ فقره کارت‌بازرگانی صادر کرده که نسبت به فروردین‌ماه بیش از ۲۱۱ درصد رشد داشته است.

بیشترین کارت‌های تمدید شده مربوط به اتاق بازرگانی تهران است که در دو‌ماهه امسال ۱۳۲۵ فقره کارت و در اردیبهشت امسال ۸۳۹ فقره کارت‌بازرگانی را تمدید کرده است. پس از آن اتاق بازرگانی اصفهان ۱۲۸ کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه تمدید کرده و در رده دوم قرار دارد. اتاق بازرگانی تبریز در دو‌ماهه امسال ۱۰۹ کارت‌بازرگانی را تمدید کرده است. دراین اتاق در اردیبهشت‌ماه امسال ۶۶کارت‌بازرگانی تمدید شده است. اتاق بازرگانی مشهد نیز در بازه دو‌ماهه امسال ۱۰۵ فقره کارت‌بازرگانی و در اردیبهشت‌ماه نیز ۵۶کارت‌بازرگانی را تمدید کرده است. در اتاق بازرگانی بوشهر ۷۷ فقره کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه امسال تمدید شده و در اردیبهشت‌ماه نیز تمدید ۴۷ کارت‌بازرگانی در این اتاق صورت گرفته است.

  جزئیات تمدید کارت‌های بازرگانی

اتاق اردبیل در دو‌ماهه امسال ۱۱فقره کارت و در اردیبهشت‌ماه ۸ فقره کارت‌بازرگانی را تمدید کرده است. اتاق کاشان در دو‌ماهه امسال ۴۲ کارت و در اردیبهشت‌ماه ۲۸ کارت‌بازرگانی را تمدید کرده است. در اتاق بازرگانی کرج ۳۶ فقره کارت در دو‌ماهه امسال و ۲۱ فقره کارت در اردیبهشت‌ماه تمدید شده است.

اتاق ایلام ۴ فقره کارت را دو‌ماهه امسال تمدید کرده است. اتاق ارومیه نیز در دوماهه نخست امسال ۵۳ فقره کارت‌بازرگانی را تمدید کرده است. در اتاق بازرگانی شهرکرد ۱۹ فقره کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه نخست امسال و ۱۵ فقره کارت‌بازرگانی در اردیبهشت امسال تمدید شده است.

اتاق بازرگانی بجنورد در دو دو‌ماهه نخست امسال ۷ کارت‌بازرگانی و در اردیبهشت امسال نیز ۶کارت‌بازرگانی را تمدید کرده است. تمدید کارت‌بازرگانی در اتاق آبادان در دو‌ماهه امسال به ۱۳ فقره رسیده و در اردیبهشت‌ماه ۶ فقره کارت از سوی این اتاق تمدید شده است. در اتاق بازرگانی خرمشهر ۱۸ فقره کارت در دو‌ماهه ابتدایی امسال و ۱۰ فقره کارت در اردیبهشت‌ماه امسال تمدید شده است.

اتاق بازرگانی اهواز در دو‌ماهه اول امسال ۲۴ فقره کارت‌بازرگانی را تمدید کرده که از این تعداد ۱۶ فقره کارت در اردیبهشت امسال تمدید شده است. اتاق بازرگانی زنجان نیز ۲۱ فقره کارت را در دو‌ماهه امسال تمدید کرده که از این میزان ۱۵فقره کارت‌بازرگانی در اردیبهشت‌ماه تمدید شده است. در اتاق بازرگانی سمنان ۱۲ فقره کارت طی دو‌ماهه نخست امسال تمدید شده است. تعداد کارت‌های تمدیدی در اردیبهشت‌ماه امسال در این اتاق به ۷ فقره رسیده است.

اتاق زاهدان در بازه زمانی دو‌ماهه ابتدایی امسال ۲۵ فقره کارت‌بازرگانی تمدید کرده که از این میزان ۶ فقره در اردیبهشت‌ماه تمدید شده است. تمدید ۶۰ فقره کارت‌بازرگانی نیز طی دو‌ماهه ابتدایی سال در اتاق شیراز صورت گرفته است. این اتاق در اردیبهشت‌ماه ۴۲ فقره کارت‌بازرگانی را تمدید کرده است. اتاق بازرگانی قزوین در دو‌ماهه امسال ۳۲ فقره کارت‌بازرگانی را تمدید کرده و در اردیبهشت‌ماه ۱۶ فقره کارت‌بازرگانی از سوی این اتاق تمدید شده است. در دو‌ماهه نخست امسال اتاق بازرگانی قم ۳۴ فقره کارت، اتاق سنندج ۳۹ فقره کارت، اتاق کرمان ۳۸ فقره کارت، اتاق کرمانشاه ۲۸ فقره کارت، اتاق یاسوج یک فقره کارت، اتاق گرگان ۴۱ فقره کارت و اتاق رشت ۳۹ فقره کارت را تمدید کرده است.

اتاق خرم آباد در دو‌ماهه امسال ۵ فقره کارت تمدید کرده که از این میزان ۴ فقره کارت در اردیبهشت امسال تمدید شده است. اتاق ساری در دو‌ماهه امسال ۴۲ فقره کارت تمدید کرده و در اردیبهشت امسال ۲۳ فقره کارت از سوی این اتاق تمدید شده است. اتاق بازرگانی اراک در دو‌ماهه نخست امسال ۲۳ فقره کارت و در اردیبهشت امسال ۱۳ فقره کارت‌بازرگانی را تمدید کرده است.

اتاق بازرگانی بندرعباس در دو‌ماهه نخست سال ۴۶ فقره کارت و در اردیبهشت امسال ۴۰ فقره کارت را تمدید کرده است. اتاق بازرگانی همدان ۱۲ فقره کارت را در دو‌ماهه امسال تمدید کرده که از این میزان ۱۰ فقره کارت‌بازرگانی در اردیبهشت‌ماه تمدید شده است. اتاق بازرگانی یزد هم ۴۲ کارت‌بازرگانی را در دو‌ماهه اول سال تمدید کرده که از این میزان ۲۶ فقره کارت در اردیبهشت‌ماه تمدید شده است.

 افت و خیز تمدید کارت

از میان ۳۴ اتاق بازرگانی سراسر کشور، تمدید کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق‌های کاشان (۶/ ۱۰درصد)، کرج (۷/ ۷ درصد)، مشهد (۳/ ۶درصد)، سمنان (۷/ ۷ درصد)، شیراز (۲/ ۳درصد)، کرمان (۶/ ۱۵درصد)، یاسوج (۵۰ درصد) و همدان (۸/ ۵۳درصد) روند کاهشی را طی کرده است. در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه نیز در اتاق‌های بازرگانی آبادان (۳/ ۱۴ درصد)، زاهدان (۴/ ۶۸ درصد) و یاسوج (۱۰۰‌درصد) تمدید کارت‌بازرگانی کاهش داشته است. در عین حال بیشترین رشد تمدید کارت‌بازرگانی در دو‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به اتاق‌های آبادان (۳/ ۳۳۳ درصد)، زاهدان (۸/ ۱۷۷ درصد)، قم (۵/ ۱۶۱ درصد)، اهواز (۱۴۰‌درصد) و شهرکرد (۵/ ۱۳۷ درصد) است.

 

این مطلب برایم مفید است
20 نفر این پست را پسندیده اند