به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با بیان این مطلب مسوولیت سازمان توسعه تجارت ایران را احراز اهلیت صادراتی متقاضیان دریافت تسهیلات صادراتی عنوان کرد و با اشاره به تجربه بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: به محض تا‌یید اهلیت صادراتی صادرکنندگان به‌ویژه در حوزه ایفای تعهدات ارزی، مشخصات متقاضیان به‌صورت سامانه‌ای و بر‌خط به بانک‌های عامل ارسال می‌شود تا‌ پس از احراز اهلیت اعتباری و براساس مقررات و ضوابط بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود. وی پرداخت سریع و به موقع تسهیلات صادراتی را انتظار به‌جا و دغدغه اصلی صادرکنندگان دانست و از بانک‌های عامل خواست تا‌ فرآیند پرداخت تسهیلات را در اسرع وقت و براساس مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی انجام دهند. دبیر کارگروه مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اظهار کرد: متقاضیان دریافت کمک سود تسهیلات صادراتی با مراجعه به پرتال سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir می‌توانند مدارک و مستندات لازم را بارگذاری و تکمیل کرده و به سازمان توسعه تجارت ایران (در تهران) و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال کنند تا‌ در این خصوص بررسی‌های لازم صورت پذیرد.