حتی عنوان می‌شود که برای تسهیل در استفاده از این روش، سیاست‌گذاران برای واردات کالاهای اساسی نیز اجازه استفاده از ارز صادراتی را می‌دهند. سال گذشته همزمان با الزام صادرکنندگان برای تعهد بازگرداندن ارز صادراتی شان، بانک مرکزی روش‌هایی را برای رفع تعهد ارزی اعلام کرد. از جمله این روش‌ها، واردات در مقابل صادرات بود. در واقع براساس این روش صادرکنندگان می‌توانستند ارز صادراتی را برای واردات خود یا برای واردات دیگری استفاده کنند. البته بخشی از ارز صادرات حتما باید در سامانه نیما عرضه می‌شد. در ابتدا با اعلام این روش‌ها از سوی بانک مرکزی، تمرکز این نهاد پولی بر عرضه ارز در سامانه نیما بود و استفاده از روش واردات در مقابل صادرات اقبالی نیافت. نه‌تنها بخش خصوصی که خود مسوولان بانک مرکزی نیز به این موضوع اذعان داشتند. اما به تدریج سازوکار استفاده از این روش از سوی بانک مرکزی فراهم شد و پس از آن آمار ارزهای بازگشته به کشور نیز نشان می‌داد که صادرکنندگان توانسته‌اند از این روش، ارز بیشتری را به کشور وارد کنند. به عبارتی، استفاده از روش واردات در مقابل صادرات نسبت به عرضه ارز در سامانه نیما مورد استقبال بیشتری قرار گرفت. حال با توجه به رویکرد مثبت صادرکنندگان به استفاده از این روش، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران نیز در پی تسهیل شرایط برای واردات در مقابل صادرات هستند.