بررسی روال برگزاری دوره‌های گذشته انتخابات اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد معمولا یک روز واحد برای برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی استان تهران و اتاق‌های دیگر استان‌ها تعیین می‌شود که مطابق این روند روز ۱۱ اسفندماه برای برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر تعیین شده است؛ اما در صورتی که شرایط برگزاری انتخابات به دلایل مختلف در روز تعیین شده در هر یک از استان‌ها مهیا نباشد، این اختیار به استان‌ها داده شده است که انتخابات را با فاصله و وقفه‌ای کوتاه در روز دیگری برگزار کنند؛ اتفاقی که در دوره هشتم انتخابات اتاق‌ بازرگانی در سال ۱۳۹۳ هم تجربه شد و تعداد کمی از استان‌ها انتخابات را در روز دیگری غیر روز رسمی انتخابات کشور برگزار کردند. اما براساس برنامه‌‌ریزی‌های صورت گرفته‌ داوطلبان برای شرکت در انتخابات اتاق‌های بازرگانی از تاریخ ۱۱ تا ۲۶ دی‌ماه ۹۷ فرصت دارند تا مدارک‌شان را جهت ثبت نام در انتخابات ارائه کنند. داوطلبان در تهران باید مدارک خود را به اتاق بازرگانی تهران ارائه کنند و داوطلبان شهرستان‌ها باید برای ارائه مدارک مورد نظر به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات مستقر در شهرستان خود مراجعه کنند. همچنین پس از پایان زمان ثبت‌نام‌، یک هفته فرصت برای بررسی صلاحیت داوطلبان تعیین شده است که این بررسی توسط هیات نظارت بر انتخابات هر استان انجام می‌شود.