عضویت یک ایرانی در انجمن بین‌المللی روغن آفتابگردان