به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، از پنجم خرداد‌ماه تا پایان ماه جاری در سراسر کشور اجرا می‌شود. هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب‌وکار در ایران و تغییرات آن به‌صورت فصلی و سالانه است. مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند. اجرای این طرح به روش نمونه‌گیری تصادفی است و در این دوره نزدیک به چهارهزار فعال اقتصادی، پیامک اطلاع‌رسانی را دریافت خواهند کرد. فعالان اقتصادی منتخب از طریق اعلام نظر خود و تکمیل پرسشنامه الکترونیکی در سامانه پایش محیط کسب‌وکار در پرتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران، در این طرح آمارگیری ملی مشارکت می‌کنند. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و پس از ترکیب یافته‌های آن با سایر داده‌های آماری موجود در کشور، وضعیت شاخص محیط کسب‌وکار فصل بهار در سطوح ملی، استانی، بخش‌های اصلی اقتصادی و همچنین رشته فعالیت‌های اقتصادی عمده تا پایان تیر ماه سال‌جاری در اختیار کاربران طرح از جمله سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. براساس نتایج طرح در زمستان ۱۳۹۶، شاخص ملی با رقم ۸۰/ ۵ (۱۰ بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را نشان می‌‌دهد) اندکی نسبت به فصل ماقبل آن بهتر شده است.