افزایش ذخایر ارز و طلای کشور

 فرزین با بیان اینکه با راه‌اندازی مرکز مبادله تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز بیشتر شده است، گفت: هم اکنون ارز بنگاه‌ها در مرکز مبادله تخصیص می‌یابد و نرخ مرکز مبادله در یک کانال شناور و متغیر قرار دارد و می‌توان بازار را از این طریق رصد کرد و ‌همین امر باعث شد که علاوه بر تخصیص ارز بیشتر، قیمت ارز نیز کنترل شود.رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمارهای رسمی نشان می‌دهد، هر سال میزان ارزی که به تولید تخصیص داده‌ می‌شود نسبت به سال قبل افزایش داشته است؛ چراکه بخش عمده ارز از تولید کننده‌ها و بابت صادرات خریداری می‌شود. او با اشاره به ارتباط مستقیم کنترل قیمت ارز و کاهش تورم تصریح کرد: کنترل قیمت ارز با هدف نهایی کنترل تورم صورت گرفت. در واقع سیاست‌های ارزی بانک مرکزی منجر به کنترل تورم شد. اگر قیمت ارز دائما رشد پیدا می‌کرد، قطعا کنترل تورم امکان‌پذیر نبود. بنابراین اگر سیاست تورمی موفق بوده به‌خاطر به‌کارگیری سیاست ارزی موفق بوده است.رئیس کل بانک مرکزی علت تحقق رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه را تخصیص ارز مورد نیاز برای تشکیل سرمایه عنوان و تاکید کرد: آمار رسمی نرخ تورم و نرخ ارز بیانگر آن است که نوسانات نرخ ارز در تمام بازارها در سال گذشته به حداقل خود رسیده است.