کسری بودجه ترکیه ۲‌برابر شد

وزارت خزانه‌‌‌داری و دارایی ترکیه فاش کرد که در دوره ژانویه تا مارس، درآمد این کشور در مجموع به ۱.۶۴ تریلیون لیر (۵۳ میلیارد دلار) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۰ درصد افزایش داشته است. هزینه‌های ترکیه بالغ بر ۲.۱۵ تریلیون لیر (۶۹.۶ میلیارد دلار) بوده که نسبت به مدت مشابه ۱۰۶ درصد افزایش یافته است. سود پرداختی این کشور در مجموع ۲۵۰.۴میلیارد لیر (۸.۱ میلیارد) بود و تراز بودجه بدون بهره ۲۶۳ میلیارد لیر کسری داشت. در ماه مارس، درآمدها و هزینه‌های ترکیه به ترتیب ۴۸۳.۸ میلیارد لیر (۱۵.۱میلیارد دلار) و ۶۹۲.۸ میلیارد لیر (۲۱.۶۵ میلیارد دلار) بوده است. تراز بودجه در ماه مارس ۲۰۸.۹۶ میلیارد لیر (۶.۵۵ میلیارد دلار) کسری ثبت کرد. به نقل از ترکیش، نرخ مبادله دلار آمریکا لیر ترکیه به‌‌‌طور متوسط در دوره ژانویه تا مارس ۳۰.۹۲ و فقط در ماه مارس ۳۱.۹۹ بوده است.