اثر مثبت گردشگری بر اقتصاد ژاپن

شاخص نهایی مدیران خرید ژاپن از ۵۲.۹ در فوریه به ۵۴.۱ در ماه مارس افزایش یافت که نوزدهمین ماه متوالی افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این نظرسنجی، گردشگری ورودی اعتماد بخش خدمات را در کسب‌‌‌وکار جدید به قوی‌‌‌ترین رشد از اوت سال گذشته افزایش داد، در حالی که تقاضا و تعداد مشتریان زیاد باعث افزایش فعالیت‌‌‌های تجاری در ماه مارس شد. تجارت جدید صادراتی برای سه ماه متوالی به لطف افزایش گردشگران خارجی افزایش یافت. نظرسنجی بانک مرکزی ژاپن نشان داد که خوش‌‌‌بینی در بخش خدمات ژاپن در سه ماهه اول به دلیل رونق گردشگری و افزایش سود ناشی از افزایش قیمت‌‌‌ها، به بالاترین میزان در ۳۳ سال گذشته رسیده است. طبق گزارش رویترز، شاخص مدیران خرید ترکیبی از ۵۰.۶ در فوریه به ۵۱.۷ در ماه مارس افزایش یافت./ایسنا