پیش‌بینی رشد اقتصادی امارات متحده عربی

گزارش بانک پیش‌بینی کرد که معرفی اخیر مالیات شرکت‌های فدرال برای تقویت بیشتر منابع مالی دولت، کمک به تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دور از بخش نفت است. این گزارش همچنین به تداوم قدرت بخش خصوصی غیرنفتی اشاره کرد که نشانه‌هایی از فعالیت اقتصادی قوی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه ژانویه۲۰۲۴ به ۵۶.۶ رسید که ناشی از اعتماد مداوم تجاری به چشم‌اندازهای اقتصادی است. این خوش‌بینی مبتنی بر انتظارات تقاضا و فروش پایدار است که انتظار می‌رود از گسترش مستمر تولید همراه با امکان پروژه‌های جدید و افزایش سرمایه‌گذاری حمایت کند. این گزارش تاکید کرد که شاخص مدیران خرید در دبی طی ژانویه گذشته به ۵۶.۶ رسید که نشان‌دهنده رشد پایدار در بخش خصوصی غیرنفتی امارات است. بر اساس گزارش، داده‌های مثبت درباره اشتغال و رشد دستمزد نشان‌دهنده مصرف قوی در آینده است. تعداد شاغلان بخش خصوصی که با میانگین متحرک سه ماهه اندازه‌گیری می‌شود، در سه‌ماه چهارم سال گذشته ۳.۱درصد افزایش یافته است. میانگین متحرک سه‌ماهه دستمزدها در سه‌ماه مشابه نسبت به مدت مشابه در سال۲۰۲۲، ۷.۴درصد افزایش یافته و قدرت خرید افراد را افزایش داده است./ایسنا