شهر تهران: دو میلیارد ریال (دویست میلیون تومان)

مراکز استان‌ها: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (صد و پنجاه میلیون تومان)

سایر شهرها: یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان)

روستاها: چهارصد میلیون ریال (چهل میلیون تومان)‌»

گفتنی است تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل اعطا است. همچنین نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره‌مندی از تسهیلات مزبور طبق روال گذشته توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود./بانک مرکزی