شاخص نهایی مدیران خرید خدمات در نوامبر از ۵۱.۶ در ماه اکتبر به ۵۰.۸ کاهش یافت. تجارت جدید نسبت به ماه گذشته افزایش یافت در حالی که تجارت جدید صادراتی برای دومین ماه متوالی کاهش یافت.چشم‌انداز ارائه‌دهندگان خدمات برای ۱۲ ماه آینده به بالاترین حد خود در سه ماه گذشته رسید و در میان بالاترین‌های ثبت شده قرار گرفت که ناشی از چشم‌انداز تقاضای قوی و گسترش تجارت است. شاخص مدیران خرید ترکیبی از ۵۰.۵ در اکتبر به ۴۹.۶ در ماه نوامبر کاهش یافت و برای نخستین بار از دسامبر سال گذشته در محدوده انقباض قرار گرفت./ ایسنا