این گزارش دو عامل اصلی را که در ماه‌های آینده به حمایت از مصرف ادامه می‌دهند، شناسایی کرد. نخستین عامل این است که خانواده‌ها منابع فراوانی برای ادامه مخارج و ترازنامه قوی دارند که قادر به ادامه مصرف است. عامل دوم این است که بازار‌‌‌های کار کماکان باقی می‌‌‌مانند و شاخص‌‌‌های کاهش در مقایسه با علائم هشدار‌دهنده آشکار رکود، باقی می‌‌‌مانند. همچنین نرخ بیکاری - بر اساس آخرین داده‌ها - به ۳.۹ درصد رسیده که نشان از کاهش تدریجی دارد. در این گزارش آمده است که آمار دارایی خالص خانوار‌‌‌ها اطلاعات مهمی را در مورد دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها برای ارزیابی ترازنامه خانوار‌‌‌ها در ایالات متحده ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده افزایش ارزش خالص دارایی خانوار‌‌‌ها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۵ تریلیون دلار است که به ۱۵۴.۳ تریلیون دلار می‌‌‌رسد و حاکی از توانایی مالی خانواده‌های آمریکایی است. /ایبنا