پرداخت به‌روز مطالبات موسسات درمانی تحت پوشش بیمه سلامت

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت گفت: برخی مراکز درمانی اسناد را با تاخیر به بیمه سلامت ارائه می‌کنند؛ اما به اطمینان پرداخت داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مطب‌ها، مراکز فیزیوتراپی و... به‌روز پرداخت می‌شود و آنچه باقی می‌ماند مربوط به زمان ارسال اسناد مراکز دولتی - دانشگاهی است. رنجبران افزود: همه مراکز ملزم هستند با بیمه‌های پایه طرف قرار داد باشند و اگر در اجرای قانون تعلل کنند، پروانه و مجوز فعالیت مرکز درمانی متخلف تمدید نمی‌شود. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت گفت: بیش از ۵۳هزار موسسه درمانی با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند و همه مطالبات مربوط به نسخه الکترونیک به موقع پرداخت می‌شود و در این خصوص معوقه‌ای وجود ندارد./ بازار