حسین عیوضلو با اشاره به کمیسیون مشترک ایران و قرقیزستان اظهار کرد: در حاشیه این کمیسیون، تاسیس دفتر مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور انجام شد که بین صندوق توسعه ملی ایران و وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان به امضا رسید و مورد استقبال قرار گرفت. طبق توافق‌نامه بین دو کشور و در مرحله نخست، صندوق توسعه ملی یک خط اعتباری به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که قصد دارند به قرقیزستان صادرات داشته باشند یا در آن کشور سرمایه‌گذاری کنند، اختصاص می‌دهد. او ادامه داد: این موضوع تحت عنوان ایجاد یک دفتر مشترک سرمایه‌گذاری در ساختار وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان عملیاتی شده است. بررسی پروژه‌ها، امکان‌سنجی، اعتبارسنجی و طرح‌های توجیهی در ساختار وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان و با مشارکت صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. در مرحله دوم، صندوق مشترکی تاسیس خواهد شد که دو طرف سرمایه مساوی در نظر می‌گیرند که این موضوع فعلا در مراحل مقدماتی است.

به‌عنوان گام اول، آفیس مشترک بین دو کشور راه اندازی شده است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از اختصاص ۵۰میلیون یورو به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ایرانی توسط این صندوق خبر داد و گفت: به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ایرانی این نوید را می‌دهم که صندوق توسعه ملی ایران ۵۰میلیون یورو اعتبار برای این موضوع اختصاص داده است. بر این اساس زمانی که قرارداد لازم در ساختار دفتر سرمایه‌گذاری مشترک بررسی و تایید شد، صادرکنندگان می‌توانند از طریق اخذ ضمانت از صندوق ضمانت صادرات ایران برای تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی اقدام کنند.

عیوضلو افزود: درواقع یک بخش از کارها در ساختار وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان انجام و طرح‌ها و پروژه‌ها در آن دفتر تایید می‌شود و بخش دیگر برای اجرایی شدن این است که ضمانت‌نامه‌های لازم از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران به صندوق توسعه ملی ارائه و سپس تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی انجام شود. او با بیان اینکه متقاضیان ابتدا باید به وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان مراجعه کنند، توضیح داد: متقاضیان باید طرح خود را نهایی و پس از آن به صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات ایران مراجعه کنند. صندوق توسعه ملی از صندوق ضمانت صادرات تضمین می‌گیرد و سپس اعتبار را تخصیص می‌دهد./صندوق توسعه ملی