شنگ گفت: برخی از شرکت‌های تجاری خدمات با چالش‌‌هایی مانند سفارش‌‌های ناکافی و افزایش هزینه‌ها مواجه هستند و انتظارات تجاری آنها ناپایدار است. به ویژه، بنگاه‌های کوچک و متوسط که توانایی‌‌های نسبتا ضعیفی برای دفع خطرات دارند، برای بقای خود با فشار بیشتری روبه‌رو هستند. او گفت که در بحبوحه بهبود کند اقتصاد جهانی، تجارت خدمات چین با خطر کاهش تقاضای خارجی مواجه است. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه منتهی به ژوئن به سختی از انقباض اجتناب کرد، زیرا قرنطینه‌های گسترده کووید و بحران اموال تلفات زیادی بر اعتماد مصرف‌‌کننده و کسب‌‌وکار وارد کرد. بانک خلق چین روز دوشنبه نرخ‌‌های وام معیار خود را کاهش داد تا بهبود شکننده را احیا کند. به گزارش رویترز، شنگ گفت که چین سرعت بازگشایی خود را تسریع خواهد کرد. بر اساس داده‌های اداره ارز دولتی، کسری تجاری خدمات این کشور در ماه ژوئن به ۹/ ۷ میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان از دسامبر ۲۰۲۱ است. CIFTIS تحت حمایت دولت از ۳۱ اوت تا ۵ سپتامبر در پکن برگزار می‌شود.