حدود نیمی از رشد اقتصادی کشور مربوط به  بخش نفت و گاز است

دستگاه‌های دولتی در عمل پشتیبانی‌‌‌‌‌‌کننده رشد اقتصادی هستند و سازمان برنامه و بودجه‌هم طبق ماموریت خودش راهبر توسعه و پیشرفت کشور است. به‌عبارت دیگر، سازمان برنامه در برنامه‌های پنج‌‌‌‌‌‌ساله‌‌‌‌‌‌ای که تدوین می‌کند فقط ناظر به دولت برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی نمی‌کند، بلکه برنامه مربوط به کل بخش‌های اقتصادی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه‌با بیان اینکه حاصل کارکرد اقتصاد در این سه سال‌دولت سیزدهم قابل دفاع است، گفت: آمارها نشان می‌دهد عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌‌‌‌‌‌تر از قبل بوده و در این دولت، افزون بر رشد اقتصادی بالا، تورم کمتری نیز ثبت شده‌است.

منظور گفت: رشد اقتصادی در سال‌۱۴۰۰، طبق گزارش مرکز آمار، ۵.۵درصد بود و در سال‌۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم به‌‌‌‌‌‌ترتیب ۵ و ۵.۷درصد رشد کرد؛ یعنی سه سال ‌رشد بالای ۵درصد را تجربه کردیم، درحالی‌که در دهه‌۹۰ میانگین رشد هر سال‌کمتر از یک‌‌‌‌‌‌درصد و به‌‌‌‌‌‌طور متوسط ۰.۷درصد بوده‌است. وی تصریح کرد: همه بخش‌های اقتصادی رشد مطلوبی را نشان‌دادند، اما به‌‌‌‌‌‌طور خاص، بخش نفت و گاز پیشران رشد اقتصادی بوده و نسبت به بخش‌های دیگر رشد بالاتری داشته‌است؛ برای نمونه حدود کمتر از نیمی از رشد اقتصادی سال‌گذشته مربوط به بخش نفت و گاز بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه ‌با بیان اینکه در سال‌گذشته تعداد طرح‌ها و پروژه‌هایی که به بهره‌‌‌‌‌‌برداری رسید‌ بالغ بر هزار پروژه بود، گفت: یکی از ابتکارها این است که طرح‌های دولتی را به‌صورت مشارکتی اجرا کنیم، اما چون طرح‌های دولتی اغلب جذابیت مالی زیادی ندارند، پاسخگوی بازده مناسب برای سرمایه‌گذار نیست و استقبال چندانی از آنها نمی‌شود، البته از برخی از طرح‌ها هم استقبال درخور توجهی شده‌است.