منابع آگاه لهستانی اوایل امسال اعلام کردند شرکت پرن، اپراتور دولتی خط لوله لهستان، نگران نقض تحریم‌های غرب علیه روسیه است. به گفته منابع آگاه، شرکت پرن، شرکت دولتی ترانسنفت روسیه و پالایشگاه پی‌‌‌‌سی‌‌‌‌کی شودت آلمان توافق کردند که یک شرکت غیرروس خدمات مربوط به جریان‌‌‌‌سنج‌‌‌‌های نفت در خط لوله دروژبا در خاک لهستان را به‌‌‌‌عهده بگیرد. یک شرکت اسلواکی خدمات مربوط به جریان‌‌‌‌سنج نفت این خط لوله را در خاک لهستان ارائه خواهد داد و بدین‌‌‌‌ترتیب مشکل قرارگرفتن شرکت پرن در معرض تحریم رفع می‌شود. به‌منظور مطابقت جریان‌‌‌‌سنج‌‌‌‌ها با استانداردهای روسیه، گواهی دوره‌‌‌‌ای صادر می‌شود. هشدار ترانسنفت روسیه به قزاقستان نشان‌داد این کشور محصور در خشکی برای صادرات خود به روسیه متکی است، به‌‌‌‌طوری که بیشتر صادرات روزانه یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار بشکه‌‌‌‌ای قزاقستان که ۱.۵درصد از عرضه جهان را به خود اختصاص می‌دهد، با خطوط لوله مختلف روسیه انجام می‌شود. براساس این گزارش، شرکت ترانسنفت روسیه اداره خط لوله نفت دروژبا را به‌‌‌‌عهده دارد. این خط لوله یکی از بزرگ‌ترین خطوط لوله جهان است و ظرفیت انتقال ۲‌میلیون بشکه نفت در روز را دارد.