نفت روسیه همچنان به انگلیس می‌رود

از نقطه‌نظر اقتصادی، بیشتر واردات نفت انگلیس از کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام می‌شود و بنابراین، بیشتر نفت روسیه، به مقاصد دیگر می‌رود. احتمالا میزان صادرات نفت روسیه به انگلیس، کمتر از پنج‌درصد کل واردات به انگلیس است. وی خاطرنشان کرد: اگر نفت روسیه، پالایش یا فرآوری شود، واردات آن تحت‌مقرراتی که از سوی انگلیس و سایر کشورهای گروه هفت تعیین‌شده‌اند، مجاز خواهد بود. بر اساس این گزارش، استانس من، مدیر ژئوپلیتیک «انرژی اسپکتس» درباره اینکه آیا سقف قیمت موفق بوده‌است، پاسخ منفی داد و گفت: اگر تصویر کلی را درنظر بگیریم، آنچه تحریم‌ها قصد داشتند انجام دهند، ممانعت یا جلوگیری از فعالیت‌ها و عملیات نظامی روسیه در اوکراین بود. آنها موفق نشدند مانع شوند و نتوانستند به شکل جدی جلوی آن را بگیرند. البته به‌معنای آن نیست که تحریم‌ها، به هیچ‌وجه تاثیری نداشتند. تحریم‌ها به‌صورت کلی، پیامد قابل‌توجهی روی بسیاری از بخش‌های اقتصاد روسیه داشته‌اند و در بخش انرژی، کاهش قابل‌ملاحظه درآمد اتفاق‌افتاده است.