عزم دولت در کاهش ظرفیت خالی  پتروشیمی‌ها

به گزارش «شانا» به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیژن چگنی با تاکید بر عزم صنعت پتروشیمی ایران برای جهش تولید و رشد صادرات محصولات مختلف پلیمری و شیمیایی در سال‌۱۴۰۳ اظهار کرد: اقدام‌ها و راهبردهای مختلفی برای تحقق این موضوع از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تحقق شعار سال‌۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، تشکیل کارگروه‌های جهش تولید در سه سطح صنعت پتروشیمی، هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی را برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرده‌است، افزود: به این منظور باید از همه ظرفیت‌های موجود برای رشد تولید در صنعت پتروشیمی استفاده کنیم. مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه‌داد: صنعت پتروشیمی در سال‌۱۴۰۲ با افزایش هفت‌درصدی تولید در تحقق رشد تولید کشور نقش بسزایی ایفا کرد. پتروشیمی‌های مهر، آریاساسول و کاویان در منطقه عسلویه، پتروشیمی‌های غدیر، مارون و فن‌‌‌‌‌آوران در منطقه ماهشهر و پتروشیمی‌های اصفهان، کربن ایران و میاندوآب در دیگر مناطق پیشتاز تولید بودند.