استفاده از توان داخلی‌‌‌‌ها در طرح‌های توسعه‌‌‌‌ای