کشف نفت شیل در ایران

وی ادامه داد: وجود ذخایر قابل‌توجه نفتی در منابع نامتعارف شیل در این منطقه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثبات رسیده و در مرحله بعد باید برای برداشت این منابع برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کرد. فکور با بیان اینکه «امکان برداشت منابع شیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی در لرستان با استفاده از توان شرکت‌های ایرانی وجود دارد»، گفت: روشی که برای برداشت این منابع در برنامه داریم، یک مدل بومی است و این مدل پیش از این در نقاط دیگر جهان از جمله آمریکا اجرایی نشده؛ از این‌رو در حال انجام کارهای ثبت جهانی این مدل هستیم. وی افزود: با استفاده از این روش می‌توانیم نفت با  API ۴۲  را ازمنابع شیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لرستان برداشت کنیم.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: برداشت شیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی در آمریکا حدودا بشکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۴۰دلار هزینه دارد، اما با روشی که ما درنظر داریم، تولید نفت شیل در لرستان، حدود ۲۵ دلار در هر بشکه هزینه دربرخواهد داشت. فکور در پاسخ به این سوال که «آیا در سال‌۱۴۰۳ شاهد آغاز برداشت نفت از منابع شیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی لرستان خواهیم بود؟»، گفت: کارهای مربوطه از نظر روش برداشت، روش استخراج و از این لحاظ که چندین محصول می‌توان از این نفت گرفت و حتی از کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن‌هم می‌توان ارزش‌افزوده ایجاد کرد، در حال انجام بوده و نقشه‌راه آن تدوین شده‌که اجرای مراحل کار بسته به‌نظر و برنامه‌های اعلامی مدیرعامل شرکت ملی نفت و وزیر نفت است. وی افزود: ۱۰ نقطه کشور شناسایی و قطعی شده که منابع نفتی شیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در آنجا داریم و با مدلی که طراحی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، امکان برداشت از این منابع نفتی میسر خواهد شد.