وی افزود: یکی از مولفه‌‌‌‌‌های قدرت در نظام جمهوری‌اسلامی، داشتن صنایع انرژی به‌ویژه نفت و گاز است و شرکت پایانه‌‌‌‌‌های نفتی ایران به‌عنوان دروازه صادرات نفت کشورمان نقشی اساسی در حوزه اقتصاد ملی و جهانی دارد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌‌‌‌‌های نفتی ایران تصریح کرد: داشتن زیرساخت‌های فنی این شرکت که از سوی متخصصان ایرانی شکل‌گرفته، سبب شده‌است در انجام ماموریت‌های محوله موفق عمل کند. غریبی ادامه داد: الزام‌‌‌‌‌های پدافند غیر‌عامل به‌منظور کاهش خطرپذیری در ماموریت‌های محوله به‌خوبی رعایت می‌شود تا اشکالی در صادرات نفت ایجاد نشود. وی گفت: همچنین‌‌‌‌‌به منظور حفاظت و ایمنی تاسیسات نفتی در خارک، طرح‌های خوبی اجرا شده‌است، از سویی به‌زودی طرح سیستم اعلام و اطفای حریق مخازن اجرایی می‌شود. مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران یادآور شد: تعمیرات اساسی مخازن نفتی برای پایداری صادرات نفت با دقت فراوان انجام شده‌است