صادرات نفت 26.4میلیارد دلار شد

به گزارش خبر‌‌گزاری مهر، رئیس‌کل گمرک محمد رضوانی‌‌‌‌‌‌‌فر ایران اظهار کرد: برای نخستین‌بار است که آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی همراه با صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی گمرک منتشر می‌شود که این اقدام دولت در جهت شفافیت در عملکرد تجارت خارجی است. رضوانی‌‌‌‌‌‌‌فر افزود: میزان صادرات نفت در ۹ ماهه امسال به ۲۶‌میلیارد و ۴۶۰‌میلیون دلار رسیده‌است. به گفته وی، در ۹ماهه سال‌جاری میزان صادرات از محل خدمات فنی و مهندسی ۷۸۰‌میلیون دلار و برق ۳۰۰‌میلیون دلار بوده‌است. حجم تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در ۹ ماهه امسال با رشد ۷‌درصدی به ۱۱۲‌میلیارد دلار رسید. رئیس‌کل گمرک افزود: سه قلم عمده کالاهای صادراتی در ۹ ماهه سال‌جاری را گاز طبیعی مایع‌شده با ۲‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار، پروپان‌مایع‌شده با ۲‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار و متانول با یک‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار است. رضوانی‌‌‌‌‌‌‌فر گفت: ۵ کشور عمده طرف معامله واردات با ایران، شامل امارات‌متحده‌عربی با ۱۵‌میلیارد دلار، چین با ۱۳‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار، ترکیه با ۵‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار، آلمان با یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلار و هند با یک‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار بوده‌است. رضوانی‌‌‌‌‌‌‌فر درباره صادرات کالاهای پتروشیمی در ۹ماهه سال‌جاری گفت: در این مدت ۳۸‌میلیون و ۲۰۰‌هزار‌تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۱۵‌میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شد.